Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

NÀY ĐÂY NGƯỜI CÔNG CHÍNH

Xin kính chuyển đến quí chị em bài hát về Thánh Giuse ” NÀY ĐÂY NGƯỜI CÔNG CHÍNH” do Cha Giuse Trương Đình Hiền, Tổng Đại diện Gp Qui Nhơn sáng tác, tặng Hội dòng nhân ngày đặc biệt mừng quan thầy trong khung cảnh năm thánh mừng 350 năm khai sinh Hội Dòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *