Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

TUẦN II THƯỜNG NIÊN

Với 3 thời khắc trong ngày: buổi sáng, buổi chiều và buổi tối, có 3 lời…

TUẦN I THƯỜNG NIÊN

Với 3 thời khắc trong ngày: buổi sáng, buổi chiều và buổi tối, có 3 lời…

TUẦN KẾT THÚC MÙA GIÁNG SINH

…..Với 3 thời khắc trong ngày: buổi sáng, buổi chiều và buổi tối, có 3 lời…

TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH

Với 3 thời khắc trong ngày: buổi sáng, buổi chiều và buổi tối, có 3 lời…

Tuần 4 Mùa Vọng

Với 3 thời khắc trong ngày: buổi sáng, buổi chiều và buổi tối, có 3 lời…

TUẦN III MÙA VỌNG

Tuần II Mùa Vọng

MẠNG LƯỚI CẦU NGUYỆN