Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

TUẦN III PHỤC SINH

Với 3 thời khắc trong ngày: buổi sáng, buổi chiều và buổi tối, có 3 lời…

TUẦN II PHỤC SINH

Với 3 thời khắc trong ngày: buổi sáng, buổi chiều và buổi tối, có 3 lời…

TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Với 3 thời khắc trong ngày: buổi sáng, buổi chiều và buổi tối, có 3 lời…

TUẦN THÁNH

Với 3 thời khắc trong ngày: buổi sáng, buổi chiều và buổi tối, có 3 lời…

TUẦN V MÙA CHAY

Với 3 thời khắc trong ngày: buổi sáng, buổi chiều và buổi tối, có 3 lời…

TUẦN IV MÙA CHAY

Với 3 thời khắc trong ngày: buổi sáng, buổi chiều và buổi tối, có 3 lời…

TUẦN III MÙA CHAY

Với 3 thời khắc trong ngày: buổi sáng, buổi chiều và buổi tối, có 3 lời…

TUẦN II MÙA CHAY

Với 3 thời khắc trong ngày: buổi sáng, buổi chiều và buổi tối, có 3 lời…

TUẦN I MÙA CHAY

Với 3 thời khắc trong ngày: buổi sáng, buổi chiều và buổi tối, có 3 lời…

TUẦN VI THƯỜNG NIÊN

Với 3 thời khắc trong ngày: buổi sáng, buổi chiều và buổi tối, có 3 lời…