Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

THÁNH LỄ TẠ ƠN CỦA QUÝ TÂN LINH MỤC TẠI NHÀ MẸ HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠN

“Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca danh Ngài” (Tv. 88)…

XUÂN YÊU THƯƠNG TRÊN VÙNG CAO

Sống niềm vui Năm Thánh của Hội dòng, Cộng đoàn Nhà Mẹ tổ chức cho các…

CHƯƠNG TRÌNH VUI CA MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2020 TẠI CỘNG ĐOÀN NHÀ MẸ TRINH VƯƠNG QUI NHƠN

Lễ Giáng sinh năm nay thật đặc biệt vì trong Năm Thánh của Hội dòng mừng…

LỄ TẠ ƠN BẾ MẠC NĂM THÁNH 350 DÒNG MẾN THÁNH GIÁ

THÁNH LỄ TẠ ƠN BẾ MẠC NĂM THÁNH 350 DÒNG MẾN  THÁNH GIÁ TẠI NHÀ MẸ…

LỄ GIỖ 341 NĂM CỦA ĐỨC CHA LAMBERT DE LA MOTTE

LỄ GIỖ 341 NĂM CỦA ĐỨC CHA LAMBERT DE LA MOTTE – ĐẤNG SÁNG LẬP DÒNG…

TẠ ƠN HỒNG ÂN LINH MỤC

Hòa cùng niềm vui lớn của Giáo phận Qui Nhơn vừa có thêm 9 tân linh…

TÂM TÌNH TRI ÂN NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO

Giáo  dục đóng vai trò quan trọng trong đời sống con người và sứ vụ của…

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠN TẠ ƠN MẸ MÂN CÔI

Hòa chung niềm vui với toàn thể Giáo hội, Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn…