Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

Chiêm ngắm Chúa Giêsu trên thánh giá để sống giới răn yêu thương.

Xin Chúa mở rộng tim con , khai thông khối óc để chúng con nghe, cảm…

Sống niềm vui có Chúa ở cùng

   Là người sống thánh hiến theo linh đạo Mến Thánh Gía, chúng ta là người…

CHIÊM NGẮM MẦU NHIỆM ĐAU KHỔ DƯỚI ÁNH SÁNG PHỤC SINH

LỜI NGUYỆN MỞ ĐẦU :    Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúng con xin thờ lạy,…

SỐNG CHỦ ĐỀ MÙA CHAY NĂM THÁNH 2021 – TUẦN THÁNH

SÁM HỐI – CANH TÂN LỜI KHẤN VÂNG PHỤC “Áp-ba, Cha ơi, Cha làm được mọi…

Lễ Truyền Tin

Mỗi khi đọc kinh Kính Mừng, chúng ta lặp lại lời sứ thần Gabriel chào Ðức…

SỐNG CHỦ ĐỀ MÙA CHAY 2021 – TUẦN V

SÁM HỐI – CANH TÂN VIỆC SỐNG ĐỨC KHÓ NGHÈO Xin cho chúng con biết chết…

SỐNG CHỦ ĐỀ MÙA CHAY NĂM THÁNH 2021 – TUẦN IV

SÁM HỐI – CANH TÂN VIỆC SỐNG ĐỨC KHIẾT TỊNH “Kẻ sống theo sự thật thì…

SỐNG CHỦ ĐỀ MÙA CHAY NĂM 2021 – TUẦN III

  Tuần sống này mỗi chúng con được mời gọi sám hối, canh tân đời sống…

SỐNG MÙA CHAY NĂM THÁNH 2021 – TUẦN II

SÁM HỐI – CANH TÂN ĐỜI SỐNG KỶ LUẬT “Người đưa các ông đi riêng ra…

SỐNG MÙA CHAY NĂM THÁNH 2021 – TUẦN I

“ Sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa.…