Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

Gọi và chọn

(28.10.2020 – Lễ thánh Simon và thánh Giuđa, tông đồ) Lời Chúa: Lc 6, 12-19 12 Trong…

Lớn lên và trở thành

(27.10.2020 – Thứ ba Tuần 30 Thường niên) Lời Chúa: Lc 13, 18-21 18 Vậy Người nói:…

Đứng thẳng được

(26.10.2020 – Thứ Hai Tuần 30 Thường niên) Lời Chúa: Lc 13, 10-17 Ngày sabát kia,…

Điều răn trọng nhất

(25.10.2020 – Chúa Nhật 30 Thường niên, Năm A) Lời Chúa: Mt 22, 34-40 Khi nghe…

Tìm trái mà không thấy

(24.10.2020 – Thứ bảy Tuần 29 Thường niên) Lời Chúa: Lc 13, 1-9 (1)Cùng lúc ấy,…

Nhận xét thời đại này

(23.10.2020 – Thứ sáu Tuần 29 Thường niên) Lời Chúa: Lc 12, 54-59 54 Đức Giê-su cũng…

Phải chi lửa ấy đã bùng lên

(22.10.2020 – Thứ năm Tuần 29 Thường niên) Lời Chúa: Lc 12, 49-53 49 “Thầy đã đến…

Trung tín, khôn ngoan

 (21.10.2020 – Thứ tư Tuần 29 Thường niên) Lời Chúa: Lc 12, 39-48 39 Anh em hãy…

Những kho lớn hơn

(19.10.2020 – Thứ Hai Tuần 29 Thường niên) Lời Chúa: Lc 12, 13-21 Một hôm, có…

Trả về Thiên Chúa

18.10.2020 – Chúa nhật 29 Thường niên, Năm A) Lời Chúa: Mt 22, 15-21 Một hôm,…