Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

Đến với Tôi, tin vào Tôi

(21.4.2021 – Thứ Tư tuần 3 Phục sinh) Lạy Chúa,xin ban cho con đức tin lớn…

Bánh ban sự sống cho thế giới

(20.4.2021 – Thứ Ba Tuần 3 Phục Sinh) Xin cho chúng con đừng hời hợt khi…

Lương thực trường tồn

(19.4.2021 – Thứ Hai Tuần 3 Phục Sinh) Lạy Chúa Giêsu,có một ngọn đèn dầu gần…

Anh em là chứng nhân

(18.4.2021 – Chúa nhật 3 Phục Sinh, Năm B) Lời Chúa: (Lc 24,35-48) 35 Hai môn đệ…

Chính Thầy đây

(17.4.2021 – Thứ Bảy Tuần 2 Mùa Phục sinh) Chiều đến, các môn đệ xuống bờ…

Ăn bao nhiêu tùy ý

(16.4.2021 – Thứ sáu Tuần 2 Mùa Phục sinh) Lạy Chúa, đây là ước mơ của…

Đấng từ trên cao mà đến

 (15.4.2021 – Thứ Năm Tuần 2 Phục sinh) Lạy Cha,con phó mặc con cho Cha,xin dùng…

Thiên Chúa yêu thế gian

(14.4.2021 – Thứ Tư Tuần 2 Phục sinh) Lời Chúa:  Ga 3, 16-21 6 Thiên Chúa yêu…

Ai tin được sống muôn đời

(13.4.2021 – Thứ Ba Tuần 2 Phục Sinh) LỜI CHÚA:  Ga 3, 7b-15 7 Ông đừng ngạc…

Được sinh ra từ trên

(12.4.2021 – Thứ hai Tuần 2 Phục sinh) LỜI CHÚA: Ga 3, 1-8  Trong nhóm Pha-ri-sêu,…