Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

TƯ LIỆU THAM KHẢO (CÁCH VIẾT THƠ VĂN)

BỐ CỤC Lm TRĂNG THẬP TỰ Thơ là cảm xúc chứ không phải lý luận. Nó…

Ông Cố Phêrô Mai Xuân Phúc, là thân phụ của em Têrêxa Mai Thị Thùy Vân (Tập sinh Năm 1) vừa qua đời

    Trọng kính chị Tổng Phụ trách, chị Phó Tổng Phụ trách, quý chị Tổng Cố…

Nữ tu Maria Madalena Perpétua Nguyễn Thị Hạnh, vừa tạ thế

Trọng kính chị Tổng Phụ trách, chị Phó Tổng Phụ trách, quý chị Tổng Cố vấn,…

Thư mừng lễ Chúa Phục Sinh của chị em trong Hội dòng từ các Châu lục

Trọng kính chị Phó Tổng Phụ trách, quý chị Tổng Cố vấn, quý chị Ban Điều…

Câu hỏi ôn tập Lịch sử Hội dòng

        Kính Quý Chị Em,         Trước tiên, kính chúc Chị Tổng Phụ trách, chị Phó…

TÍN HỮU CÔNG GIÁO ĐƯỢC MỜI GỌI TRỢ GIÚP THÁNH ĐỊA TRONG CUỘC LẠC QUYÊN THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Vatican News  (30.3.2021) Các tu sĩ dòng Phanxicô đang coi sóc các nơi thánh tại Thánh Địa xin…

Bà Cố Rosa Võ Thị Thành, là thân mẫu của chị Maria Đinh Thị Thanh, vừa qua đời.

Trọng kính chị Tổng Phụ trách, chị Phó Tổng Phụ trách, quý chị Tổng Cố vấn,…

Thư gửi sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp mừng lễ Chúa Phục sinh 2021

ỦY BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁOtrực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam THƯ GỬI SINH VIÊN,…

BỔ NHIỆM GIÁM QUẢN TÔNG TÒA GIÁO PHẬN HÀ TĨNH

WHĐ (19.03.2021) – Hôm nay, ngày 19 tháng 03 năm 2021, Đức Tổng giám mục Marek Zalewski,…

Toàn văn Sứ điệp của ĐTC Phanxicô nhân Ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi

Ngày 19/3, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố sứ điệp nhân Ngày thế giới cầu…