Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

CẦU NGUYỆN, NHỮNG GÓT CHÂN TRÊN CUỘC HÀNH TRÌNH(tt)

Mối tương quan tình bạn ấy đã được thiết lập trong chúng ta từ khi lãnh bí tích rửa tội nhưng nó đã bị mai một, bị chôn vùi. Cần phải đánh thức tình bạn ấy, làm sống dậy và làm cho tình bạn ấy được lớn lên. Dần dần, bạn có thể bày tỏ cách thân tình với Đức Ki-tô từ ngay đầu giờ cầu nguyện : «Lạy Chúa, con biết Ngài đợi con và Ngài đang lắng nghe con, Ngài nhìn con bằng một tình yêu say đắm », « Con chắc rằng Ngài vui mừng khi con đến với Ngài », « Con tin rằng Ngài muốn cho con hạnh phúc trong cuộc gặp gỡ này… », « xin cho hiểu điều Ngài chờ đợi nơi con … ». Như thế, cầu nguyện chính là đi vào một tương quan sống động với Đức Ki-tô.

Người bắn cung

Để cầu nguyện tốt, cần nhận biết sự nghèo nàn của mình và biết mình hạ mình thật thấp. Bạn không thấy một tay bắn cung khi càng muốn bắn lên cao càng phải hạ dây cung xuống thấp sao ? Chúng ta cũng cần phải hạ mình xuống nếu chúng ta muốn lời cầu nguyện của mình được vang đến trời cao : chúng ta cần biết rõ chính mình bằng việc nhận ra rằng mình không là gì cả. Bạn không thấy những người đưa nước lên trên những lâu đài của họ bằng cách lấy nguồn nước này ở những nơi thật cao, dẫn nước qua đường ống, đưa nó xuống thật thấp để rồi nó có thể lên thật cao ?.

Vì nếu không dẫn nước xuống thật thấp, nước chẳng bao giờ được đưa lên thật cao. Và nếu bạn hỏi làm thế nào để đưa nước lên cao, họ sẽ trả lời bạn chính khi đưa nước xuống thấp bạn sẽ làm cho nó lên cao. Trong cầu nguyện cũng vậy, nếu bạn hỏi làm thế nào để lời cầu nguyện vang đến Trời cao, người ta sẽ trả lời : để lời cầu nguyện bay đến Trời cao, cần hạ mình xuống trong sự khiêm hạ. Thánh François de Sales

Tương quan tình bạn (Je-Tu)

Ngay từ đầu giờ cầu nguyện, tôi mời gọi bạn hãy đi vào trong tương quan cá vị với Đức Ki-tô. Chắc có lần nào đó, bạn có một cuộc gặp gỡ với một người bạn và bạn nhận ra rằng cả bạn và bạn của bạn đều không quan tâm đến nhau, người này không gặp được cái tôi sâu lắng của người khác. Ngược lại, có những lần khác, chắc là bạn đã có kinh nghiệm về một tương quan sâu sắc : một mối tương quan thật sự được thiết lập giữa cái tôi sâu lắng của người này và cái tôi sâu lắng của người khác, mặc dù cuộc đối thoại xoay quanh những chuyện nhỏ bé hằng ngày, hoặc ngay cả khi cả hai chỉ yên lặng bước đi bên nhau. Mối tương quan này thật thân mật và tôi gọi mối tương quan ấy là tương quan « tình bạn » (Je-Tu). Đó là điều cốt yếu trong cầu nguyện. Mối tương quan này xuất hiện khi Chúa Giê-su Ki-tô hiện diện với tôi. Tôi muốn gọi Ngài là Đức Giê-su Ki-tô hơn là Thiên Chúa bởi vì chính nhờ Ngài và trong Ngài mà Thiên Chúa thiết lập tương quan với chúng ta và chúng ta có thể đến với Thiên Chúa.

Điều này khác việc việc chỉ suy nghĩ về Đức Ki-tô (Ngài đã làm điều này, điều kia, Ngài nhân hậu, Ngài quyền năng…). Khi chỉ suy nghĩ về Đức Ki-tô, mối tương quan giữa tôi với Ngài là mối tương quan của người đang nghiên cứu về Thiên Chúa, chứ không phải là tương quan của một người đang cầu nguyện.

Thông thường, thật khó khăn để làm cho tương quan tình bạn với Đức Ki-tô được hiện tại hóa : chúng ta khó có thể hướng đến Ngài và thiết lập tương quan với Ngài. Cần phải dứt bỏ tất cả những gì làm cho chúng ta bị đắm chìm, bị bế tắc, nên thật là khó.

Mối tương quan tình bạn ấy đã được thiết lập trong chúng ta từ khi lãnh bí tích rửa tội nhưng nó đã bị mai một, bị chôn vùi. Cần phải đánh thức tình bạn ấy, làm sống dậy và làm cho tình bạn ấy được lớn lên. Dần dần, bạn có thể bày tỏ cách thân tình với Đức Ki-tô từ ngay đầu giờ cầu nguyện : «Lạy Chúa, con biết Ngài đợi con và Ngài đang lắng nghe con, Ngài nhìn con bằng một tình yêu say đắm », « Con chắc rằng Ngài vui mừng khi con đến với Ngài », « Con tin rằng Ngài muốn cho con hạnh phúc trong cuộc gặp gỡ này… », « xin cho hiểu điều Ngài chờ đợi nơi con … ». Như thế, cầu nguyện chính là đi vào một tương quan sống động với Đức Ki-tô.

 Nguyên tác : Henri Caffarel

Chuyển ngữ: Nt. Maria Diệu Hiền (Dòng MTG. Qui Nhơn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *