Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

VÙNG BAN MÊ THUỘT

THÁNH LỄ TẠ ƠN HOÀN THÀNH TRƯỜNG MẦM NON SÓC NÂU

MỪNG BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN GIUSE ĐỨC LỆ – GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT

   

Vào lúc 9h30 sáng thứ Bảy, ngày 23.3.2019, Cộng đoàn Giuse Đức Lễ – MTGQN, Giáo phận Buôn Mê Thuột, Linh mục Stêphanô Nguyễn văn Đậu Tổng Đại diện Gíao phận Ban Mê Thuột đã chủ tế mừng kính Thánh Giuse Quan thầy Cộng đoàn và Tạ On đã hoàn thành ngôi trường mới – Mầm Non Sóc Nâu; đồng tế với cha Tổng Đại diện có cha quản xứ Giáo xứ Đức Lễ, cha quản xứ Giáo xứ Kitô Vua, cha Chính xứ Thổ Hoàng, cha Phó xứ Xuân Lộc và quý cha đồng tế. Cùng hiện diện trong Thánh lễ có chị Tổng Phụ trách Hội dòng Maria Võ thị Tuyết, chị Mad Nguyễn thị Kim Hương, Tổng Quản lý, quý chị em vùng Ban Mê Thuột, quí chị em vùng Gialai. Đại diện quí Soeurs Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang trong vùng, quý ân thân nhân của Cộng đoàn, quý phụ huynh của trường và đại diện các đoàn thể trong Giáo xứ Đức Lễ.

Với tấm lòng mục tử cha Tổng Đại diện giảng lễ, ngài đặc biệt nói lên tâm tình Tạ Ơn Thiên Chúa đã quan phòng gìn giữ Cộng đoàn và cho công trình xây dựng khá xinh đẹp, bền vững; là công trình phục vụ cho con người dưới sự bảo trợ của Thánh cả Giuse. Thánh Giuse đã được Thiên Chúa tuyển chọn để Thiên Chúa thực hiện công trình Cứu độ con người. Cộng đoàn MTG QUI NHƠN và trường Mầm non Sóc Nâu với ơn gọi Thánh hiến và loan báo Tin Mừng ở tại vùng đất này. Cha mời goi mọi người cùng Tạ ơn và xin Thánh Giuse tiếp tục bảo trợ các chị em và các bé được giáo dục nơi đây luôn được bình an.

Sau thánh lễ chị Elisabeth Đặng thị Bích Trâm, Phụ trách cộng đoàn đã dâng lời cám ơn đến “Mẹ Hội dòng” và mọi người đang hiện diện.

 Niềm vui được tiếp nối trong bữa tiệc trong sân trường. Sau lời chúc lành trên của ăn của cha Quản xứ Đức Lễ, chị tổng Phụ trách một lần nữa cám ơn mọi người đã cộng tác cho công trình này.

Sau lời chị Tổng Phụ trách, các em lớp lá của trường đã biểu diễn hai tiết mục văn nghệ thật đặc sắc mở đầu cho những lời ca tiếng hát góp vui trong bữa tiệc…. Mọi người hiện diện cầu chúc cho các chị tại đây luôn được bình an, mạnh khỏe để hoàn thành tốt sứ mạng Thánh hiến và Phục vụ của mình.

                                                                                        BVH/HD