Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

Vùng Ban Mê Thuột

NGHI THỨC  LÀM PHÉP ĐẤT  VÀ KHAI MÓNG XÂY DỰNG   CĐ. THÁNH MẪU – XUÂN TÌNH

        Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Hội dòng, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân thân nhân, vào lúc 10g45’ ngày 14/3/2018, có nghi thức làm phép đất, khai móng xây dựng nhà sinh hoạt cộng đoàn Xuân Tình thuộc Giáo xứ Xuân Lộc, Giáo hạt Đăkmil, Giáo phận Buôn Mê Thuột do cha Phaolô Trần Văn Thanh, Chính xứ Xuân Lộc chủ sự.  Đây là ngôi nhà sinh hoạt được xây dựng để chị em trong cộng đoàn có điều kiện tôn thờ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân theo Đặc sủng là Linh đạo của Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn.  Trong Thánh Lễ sáng, theo ý của Hội dòng  xin lễ, cha Antôn Nguyễn Thanh Tƣờng, Phó xứ Xuân Lộc đã kêu gọi mọi thành phần dân Chúa trong Giáo xứ hiệp lời nguyện cầu xin Chúa cho việc khởi công cũng nhƣ kết thúc công trình xây dựng của cộng đoàn Xuân Tình được tiến triển trong bình an và ân sủng của Chúa. Bằng tình thƣơng ƣu ái và sự quan tâm dành cho Hội dòng, cha Phaolô Trần Văn Thanh, Chính xứ Xuân Lộc cũng đồng tế Thánh Lễ để hiệp thông lời nguyện cho công việc xây dựng của Hội dòng.  Hiện diện trong buổi làm phép đất gồm có cha Phaolô Trần Văn Thanh, Chính xứ Xuân Lộc, cha Giuse Phạm Tấn Hùng, Chính xứ Xã Đoài, chị Têrêxa Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Phó Tổng Phụ trách, quý chị Tổng Cố vấn: chị Maria Nguyễn Thị Hồng Loan, chị Anna Nguyễn Thị Yến Trâm, chị Anna Nguyễn Thị Tuyết Hƣơng, chị Maria Mad. Nguyễn Thị Ơn, Tổng Quản lý, chị Maria Nguyễn Thị Hòa, Tổng Thƣ ký, quý chị trong các cộng đoàn Xã Đoài, Đức Lệ và Xuân Tình thuộc vùng Ban Mê Thuột, quý Soeurs dòng Nữ Vƣơng Hòa Bình thuộc cộng đoàn Xuân Lộc, Ban Hành Giáo Giáo xứ Xuân Lộc và Giáo họ Xuân Tình. Cha chủ sự cử hành Nghi thức làm phép đất và rảy Nƣớc Thánh phần đất sẽ xây dựng và dâng lời nguyện cầu cho việc khởi công xây dựng. Ngài xin Thiên Chúa chúc phúc, ra tay chở che để công trình được hoàn thành tốt đẹp

 “Nếu như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv 127) Chị Têrêxa Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Phó Tổng Phụ trách Hội dòng dâng lời cám ơn đến cha Phaolô chính xứ đã yêu thương, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện tốt nhất để việc làm phép đất cũng nhƣ xúc tiến việc xây dựng công trình đƣợc tiến triển tốt. Chị cũng không quên xin quý cha, quý Banh Hành giáo Giáo họ và Giáo xứ giúp đỡ các chị em cộng đoàn Xuân Tình trong giai đoạn khởi đầu còn  nhiều khó khăn.  Đặc biệt, Hội dòng luôn tri ân và cầu nguyện cho quý Ân nhân đã giúp đỡ Hội dòng có điều kiện chu toàn sứ mạng của mình nơi vùng đất Tây Nguyên  này. Nghi thức làm phép kết thúc và trong tình thƣơng Chúa, sự quan tâm của mọi ngƣời với bao điều hứa hẹn, bao lời chúc mừng của quý khách. Ƣớc cho những lời chúc mừng và cầu chúc luôn tiến triển trong tình thƣơng và quan phòng của Thiên Chúa, Cha Thánh Giuse và Mẹ Maria. Mỗi ngƣời chung tay, chung sức, chung lòng, hiệp ý cầu nguyện cho Cộng đoàn Xuân Tình mới đƣợc sinh ra. Mọi ngƣời cùng chia sẻ niềm vui trong bữa tiệc mừng đượm thắm tình hiệp nhất, nghĩa yêu thương.

BTT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *