Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

MTG Tại Thế

HIỆP HỘI MẾN THÁNH GIÁ TẠI THẾ QUI NHƠN

I. HIỆP HỘI MẾN THÁNH GIÁ TẠI THẾ LÀ GÌ?

        – HHMTGTT là một tập thể gồm những người nam và nữ giáo dân, được Chúa Thánh Linh thúc đẩy sống Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô giữa đời, là một hiệp hội công khai, thuộc quyền Giáo phận, tham dự vào tinh thần của dòng nữ Mến Thánh Giá, làm việc tông đồ và tiến tới sự hoàn thiện dưới quyền điều khiển cấp cao của Hội dòng này. (x GL. 303;327)

        – HHMTGTT do Đức Cha Lambert de la Motte, Đại diện Tông tòa Tiên khởi Đàng Trong, thành lập năm 1670, song song với dòng nữ MTG, để rao giảng Tin Mừng.

– Giáo luật điều 303: Ðược gọi là Dòng Ba hay với tên nào khác tương tự các Hiệp Hội gồm các thành viên sống giữa đời, nhưng dự phần vào tinh thần thiêng liêng với một Dòng tu, làm việc tông đồ và tiến tới sự hoàn thiện dưới sự điều hành tối cao của Dòng tu đó.

– Khi lập HHMTGTT, Đức cha Lambert xác tín rằng “bằng cách đó, các vị Thừa sai tông đồ (= các vị thừa sai tông đồ do Tông tòa gởi tới các miền truyền giáo) sẽ nhận được sự trợ giúp đắc lực để làm việc có kết quả là đưa các linh hồn trở về với Chúa” (x Bài tự sự, viết bằng tiếng Pháp vào năm 1668)

II. ĐẤNG SÁNG LẬP

Đức Cha PHÊRÔ LAMBERT DE LA MOTTE

Đại diện Tông tòa tiên khởi Giáo phận Đàng Trong;

Sáng lập Dòng Nữ Mến Thánh Giá

và Hiệp hội MTG Tại Thế.

III. LINH ĐẠO

Tập trung vào Chúa Giêsu Kitô Chịu–Đóng–Đinh và Mầu Nhiệm Thập Giá Cứu Độ của Người.

  Đức Cha Lambert đã gieo vào lòng Giáo Hội Công Giáo Việt Nam một nền linh đạo tập trung vào Chúa Kitô chịu–đóng–đinh. Chính nền linh đạo này đã trở nên động lực vững chắc thúc đẩy hàng trăm ngàn tín hữu Việt Nam mạnh dạn tuyên xưng đức tin trong suốt gần 300 năm cấm đạo.

IV. ƠN GỌI

1. Các Kitô hữu, dù nam hay nữ, thuộc mọi địa vị xã hội và mọi trình độ văn hóa, đều có thể trở thành MTG/TT với điều kiện:

a. Tin tưởng mãnh liệt  với Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, là Đấng duy nhất đáp ứng mọi khát vọng sâu xa của họ.

b. Sẵn sàng tham dự vào mầu nhiệm Thập giá Cứu độ của Người (x. Bts IV,2-3), để hoàn tất nơi thân xác họ những gì còn thiếu trong các nỗi gian truân Đức Kitô phải chịu cho thân mình Người là Hội thánh (x. Cl 1,24; Bts I,5)

2. MTG/TT phải là những người tông đồ (x. Bts II,1) tích cực cộng tác với hàng giáo sĩ (x. Bts III,3) và dòng nữ Mến Thánh Giá để xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô tại địa phương, dưới sự hướng dẫn của vị chủ chăn Giáo phận.

– Ơn gọi nên thánh gắn liền với bí tích Thánh Tẩy, kêu mời mọi người: giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân: “các con hãy nên hoàn thiện, như Cha các con trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). Mỗi người tự do chọn lựa cho mình con đường thích hợp để tiến đến sự trọn lành.

Con đường Dòng nữ Mến Thánh Giá do Đức cha Lambert de la Motte thành lập là một trong những con đường dẫn tới sự hoàn thiện Phúc Âm, và Mến Thánh Giá Tại Thế là một Hiệp Hội Tín Hữu cũng đi theo con đường ấy của Đại Gia đình Mến Thánh Giá.

V. SỨ MẠNG

1.  MTG/TT có sứ mạng “thôi thúc các tín hữu khắp nơi hướng tới tình yêu thực tiễn đối với Thánh Giá Con Thiên Chúa” (x. Ltt II,1; Bts III,4), để chứng tỏ lòng biết ơn Đức Giêsu Kitô Chịu đóng đinh (x.Bts III,1), và đáp lại tình yêu lớn lao Thiên Chúa Cha dành cho thế giới (x. Ga 3,16).

2. MTG/TT thường xuyên đặt mình dưới tác động của Chúa Thánh Thần, để được biến đổi thành men, có khả năng làm dậy đấu bột là môi trường sống và làm việc của mình. Chất men ấy phải mang vị nồng của lòng yêu mến Đức Giêsu Kitô Chịu đóng đinh, và sức mạnh của ý chí, sẵn sàng chịu đau khổ, hy sinh để tôn vinh Thiên Chúa (x.Bts II), và cứu rỗi anh chị em đồng loại.

VI. ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP

1. Các thành viên của Hiệp hội phải là những tín hữu giáo dân, đã chịu phép Thêm sức và đang hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội (x. Gl 316§1)

2.  Hiện không phải là thành viên của dòng ba nào khác.

3. Có ý muốn tiến triển trên đường trọn lành Kitô giáo và sẵn sàng dấn thân làm việc tông đồ phù hợp với ơn gọi giáo dân, theo tinh thần Đức cha Lambert.

4. Tối thiểu là 18 tuổi.

5. Có thể nhận những ứng sinh từ 11 đến 17 tuổi và nhóm thiếu niên MTG/TT. Quy chế sinh hoạt của nhóm thiếu niên sẽ do các trợ úy (x. đ 10,5), soạn dựa trên Quy chế MTG/TT và phải được chị Tổng Phụ trách xác nhận.

VII. CÁC GIAI ĐOẠN HUẤN LUYỆN

     –  Giai đoạn tìm hiểu, tối thiểu sáu tháng.

     – Giai đoạn huấn luyện chuyên biệt, tối thiểu một năm tối đa hai năm.

     – Cam kết tạm, tối thiểu ba năm.

     – Cam kết vĩnh viễn, tiếp tục huấn luyện thường xuyên.

VIII. SINH HOẠT

        1/ MTG/TT sinh hoạt mỗi tháng tối thiểu 1 lần.

2/ Nhiều nhóm MTG/TT trong cùng một giáo phận thì sẽ có những sinh hoạt liên nhóm.

        3/ Mỗi hội viên phải học tập để thấm nhuần tinh thần Hiệp Hội, tích cực tham gia các sinh hoạt của nhóm, liên nhóm.

        4/ Đóng nguyệt liễm theo thỏa thuận giữa các hội viên của nhóm.

        5/ Được Hội Dòng MTGQN cầu nguyện, hướng dẫn và trợ giúp tinh thần để trở nên một tông đồ giáo dân đích thực.

        6/ Khi gặp khó khăn, thử thách, già yếu, bệnh tật, qua đời sẽ được nhóm quan tâm nâng đỡ và cầu nguyện.