Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

Tiền Tập Viện

T

I. MỤC ĐÍCH[1]

I . Mục đích của giai đoạn Tiền tập viện:

 • Giúp người thụ huấn nhận biết ơn gọi của mình và của Hội dòng.
 • Giúp Hội dòng tìm hiểu tính tình, khả năng và lý do chọn lựa đời sống tu trì của người thụ huấn.
 • Chuẩn bị cho người thụ huấn vào Tập viện bằng cách cho tham gia đầy đủ đời sống cầu nguyện và sinh hoạt cộng đoàn, trong giới hạn một Tiền tập sinh.

II. QUY ĐỊNH

1. Điều kiện gia nhập[2]

 • Đã đủ điều kiện và trải qua những giai đoạn tìm hiểu Dự tu và Thanh tuyển;
 • Sức khỏe thể lý và tâm lý bình thường;
 • Có khả năng lĩnh hội nội dung các chương trình học;
 • Có trí phán đoán lành mạnh và lương tâm ngay thẳng;
 • Xác tín được Chúa kêu gọi và muốn đáp lại với ý hướng ngay lành. Sự xác tín này phải đặt trên nền tảng vững chắc là tinh thần siêu nhiên, yêu thíchcầu nguyện và sẵn sàng phục vụ.

2. Thời hạn[3]

Thời gian Tiền tập viện tối thiểu 1 năm.

3. Quyền nhận[4]

Chị Tổng Phụ trách, sau khi tham khảo ý kiến chị Đặc trách Thanh tuyển, có quyền nhận một Thanh tuyển sinh vào Tiền tập viện.

4. Người huấn luyện[5]

Người huấn luyện có thể là chị Giám sư Tập viện, chị Phụ tá Giám sư Tập viện hoặc một chị khấn trọn khác tùy theo sự bổ nhiệm của chị Tổng Phụ trách.

III. CHƯƠNG TRÌNH

1. Giúp người thụ huấn trưởng thành hơn về đời sống nhân bản, đào sâu đức tin và học hiểu về tinh thần Đấng Sáng Lập[6].

2. Nhân bảnKitô giáo

            Giáo dục nhân bản Kitô giáo giúp người thụ huấn thể hiện những đức tính nhân bản tự nhiên mang giá trị Tin Mừng.

 1. Những đức tính thuộc hành động[7]
 2. Thành thật
 3. Chính trực
 4. Công bằng
 5. Tiết kiệm
 6. Chuyên cần
 7. Những đức tính thuộc trí năng[8]
 8. Óc sáng suốt
 9. Trí phán đoán
 10. Óc tổ chức
 11. Những đức tính thuộc ý chí[9]
 12. Tự tín
 13. Tự chủ
 14. Cương nghị
 15. Nhẫn nại
 16. Biết mình[10]
 17. Biết và đón nhận những điểm yếu, điểm mạnh của bản thân để cải thiện và phát huy; đồng thời tự đưa ra những cách rèn luyện cụ thể;
 18. Biết chấp nhận quá khứ của mình với những kinh nghiệm tích cực lẫn tiêu cực.
 19. Giáo dục phái tính và tâm cảm[11]

Giúp người thụ huấn hiểu được ý nghĩa và giá trị con người để làm chủ thân xác, tâm hồn, tình cảm của mình và tôn trọng người khác.

3. Thiêng liêng

Để đi vào đời sống nội tâm và kết hợp thân mật với Chúa Giêsu, người thụ huấn cần được hướng dẫn:

 • Tập cầu nguyện bằng phụng vụ và nguyện ngắm[12];
 • Kết hợp với Chúa qua lời nguyện tắt;
 • Chia sẻ Lời Chúa: mỗi tuần 1 lần;
 • Phút hồi tâm: 15 phút mỗi ngày;
 • Đọc sách thiêng liêng: ít nhất 15 phút mỗi ngày và tóm lại đoạn sách đã đọc;
 • Tĩnh Tâm: tháng, năm và các dịp đặc biệt;
 • Đồng hành: khoảng hai tháng một lần và tùy theo nhu cầu;
 • Lượng định: mỗi năm hai lần;
 • Tu đức: tập từ bỏ tật xấu của bản thân và rèn luyện nhân đức đối lập.

4. Cộng đoàn

Để hội nhập vào đời sống cộng đoàn, người thụ huấn cần được huấn luyện:

 • Khả năng tương quan giao tiếp
 • Tinh thần cộng tác
 • Ý thức trách nhiệm
 • Khả năng đánh giá theo hướng tích cực
 • Biết tổ chức và điều hành nhóm

5. Tri thức

Để nhận biết con người thật của mình và yêu mến phụng sự Thiên Chúa,người thụ huấn cần học:

 • Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo – phần II
 • Sư phạm Giáo lý
 • Xác định các động lực ơn gọi[13]
 • Tâm lý căn bản: giúp nhận biết chính mình;
 • Năng khiếu: nhạc lý, đàn, hát, múa, cắm hoa …

6. Tông đồ mục vụ

 • Làm gương sáng: lễ phép, vui tươi với mọi người…;
 • Dấn thân phục vụ tha nhân: kiến tập mục vụ tông đồ, thăm viếng người nghèo, bệnh nhân, người neo đơn…

7. Đoàn sủng

 • Ôn lại Tiểu Sử Đức Cha Lambert (2008)
 • Tuyển Tập Bút Tích (Di cảo):
  •  Phần I: Những Di cảo của Đức Cha Lambert viết trực tiếp cho Dòng nữ Mến Thánh Giá.
  • Phần II: Những Di cảo liên quan đến Dòng nữ Mến Thánh Giá.

[1] HC 81.

[2] HC 83.

[3] HC 84.

[4] HC 82.

[5]HC 84.

[6]x. HC 84.

[7] x.Trần Thái Huân, Giáo Dục Nhân Bản Kitô Giáo, NXB Tôn Giáo, 2011, tr. 74-95.

[8] x. Trần Thái Huân, Giáo Dục Nhân Bản Kitô Giáo, NXB Tôn Giáo, 2011, tr. 96-116. 

[9] x. Trần Thái Huân, Giáo Dục Nhân Bản Kitô Giáo, NXB Tôn Giáo, 2011, tr. 117-130.

[10] x.Amadeo Cencini, Tâm Tình Chúa Con, Nguyễn Ngọc Kính, OFM và Nguyễn Văn Khoan, OFM chuyển ngữ, NXB Tôn Giáo, 2012, tr. 118-119.

[11] x.A.P. Serbakow, Tính Dục Học Phổ Thông, Nguyễn Bá Kim dịch, NXB Khoa Học, 1988; Lm. Trần Thái Huân, Giáo Dục Nhân Bản Kitô Giáo, NXB Tôn Giáo, 2011, tr. 46-59; Lm. Micae Trần Minh Huy, Tình Cảm và Tính Dục trong Đời Sống và Sứ Vụ Linh Mục Ngày Nay, 2016, tr. 8-48.

[12]HC 84.

[13] Charles Serrao, Biện Phân Ơn Gọi Tu Trì: Đào Tạo Hướng Đến Sự Thay Đổi, Linh mục Nguyễn Đức Thông chuyển dịch, NXB Tôn Giáo, 2011; Philomena Agudo, Ta Đã Chọn Con, Linh mục Nguyễn Ngọc Kính chuyển dịch, NXB Phương Đông, 2011.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *