Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

Viết cho Em : NGƯỜI TRUNG GIAN

        Em thân mến,

        Người trung gian là một thuật ngữ thường được dùng để chỉ về người thứ ba trong các mối quan hệ xã hội, kinh tế, chính trị…nhằm đem lại lợi ích cho các bên. Ngoài ra còn có thuật ngữ người trung gian –hòa giải thường được dùng để nói lên hành động tích cực của bên thứ ba trong một  tranh chấp, xung đột nhằm đem lại hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

        Trong khoa tâm lý, giữa các tuần tuổi tâm lý bản ngã có bản lề A-K là một thuật ngữ lấy hai mẫu tự đầu tiên của hai triết gia Aristote – một triết gia cổ đại và Kierkegaard – một triết gia hiện sinh để nói lên sự nối kết và hòa lẫn giữa hai tuần tuổi. Tuần tuổi tâm lý bản ngã là một tiến trình phát triển tự nhiên trong đời người. Có thể khái quát tuần tuổi tâm lý bản ngã đời người như sau:

        – Tuần tuổi tri giác:

        Tuần tuổi tâm lý này được ước định từ thai kỳ cho đến 14 tuổi. Tuần tuổi này thể lý và sinh lý phát triển mạnh. Tri giác sự vật bằng cảm giác, cụ thể.

        – Tuần tuổi lý tưởng:

        Được ước định từ 14-30 tuổi. Tuần tuổi này thể lý và sinh lý phát triển tối đa, hoàn chỉnh. Về tâm lý: trừu tượng, lý thuyết, lý tưởng hóa, tổng quát hóa.

        – Tuần tuổi hiện sinh:

        Được ước định từ 30-50 tuổi. Tuần tuổi này hướng vào đời sống thực tế, xem ra đối chọi với tuần tuổi lý tưởng.

        – Tuần tuổi bản ngã:

        Được ước định từ 50-65 tuổi. Đây là tuần tuổi tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong đời sống. Nhìn thấy mình rõ hơn, dè dặt hơn, có lý luận để biện phân.

        – Tuần tuổi liên ngã:

        Được ước định trên 65 tuổi. Đây là tuần tuổi xem mình có ảnh hưởng trong xã hội, gia đình, gia tộc, rộng hẹp tùy điều kiện. Về mặt thể lý: đi xuống; về mặt tâm lý: muốn tìm về đời sông tâm linh.

        Giữa tuần tuổi này bước sang tuần tuổi khác có sự nhảy vọt, tuy nhiên giữa hai tuần tuổi có sự nối kết và hòa lẫn. Sự nối kết và hòa lẫn đó được gọi là bản lề A-K (vừa mở được sang bên này, vừa mở được sang bên kia). Do có sự hòa lẫn (mất mát của tuần tuổi trước để bước vào tuần tuổi mới) nên có thể gây ra những khủng hoảng tâm lý. Bản lề A-K như “người trung gian” giữa hai tuần tuổi. Bản lề A-K còn gợi nên “người trung gian” giữa các thế hệ trong cộng đoàn dòng tu của mình.

        Em thân mến,

        Trong đời sống cộng đoàn dòng tu, một loại hình cộng đoàn hiệp nhất trong đa đạng giữa những khác nhau về tuổi tác, về khả năng, về quê quán, văn hoá, phong tục của chị em. Sự đa dạng đó như nhiều nguồn lực khác nhau, nếu được kết hợp lại nó sẽ đem lại nhiều lợi ích phong phú, bổ sung cho nhau, thăng tiến cộng đoàn. Tuy Nhiên, khi phải hiệp nhất với nhau trong sự đa dạng đó, thường nảy sinh những vấn đề mà đôi khi giữa các bên không thể giải quyết. Do đó vai trò “người trung gian” thường được cần đến. Cũng như bản lề A-K, “người trung gian”giữa hai tuần tuổi bản ngã, mỗi người là người trung gian giữa các thế hệ trong đời sống cộng đoàn.

        Trong cộng đoàn, em có thể đang ở tuần tuổi lý tưởng hoặc tuần tuổi hiện sinh cùng với các chị, các bà đang ở tuần tuổi bản ngã và liên ngã. Mỗi người đảm nhận một vai trò khác nhau, tuỳ theo nhiệm vụ mình được giao nhằm mưu cầu hạnh phúc cho nhau. Nói cách khác, mỗi người đều là “người trung gian” cho việc hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển cộng đoàn, phát triển Hội dòng.

        Để làm tốt vai trò người trung gian, chúng ta cómẫu gương của Đức Kitô, Đấng trung gian duy nhất“Chỉ có một Thiên Chúa,chỉ có một Đấng Trung gian giữa Thiên Chúa và loài người:đó là một con người, Đức Ki-tô Giê-su, Đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người ” (1Tm 2,5-6). Đây là mẫu gương mà Đấng Sáng Lập khích lệ chúng ta chú tâm thực thi vai trò trung gian của mình theo gương Chúa Cứu Thế, khi thi hành sứ mạng (x. HC đ.70).

        Đức Kitô, trung gian hòa giải:

        Để làm trung gian hòa giải, Đức Kitô đã vâng lời thực hiện ý Thiên Chúa Cha: nhập thể. Thiên Chúa, cha chúng ta, Đấng vô cùng thánh thiện đã không chờ đợi tội nhân đến để hòa giải với mình, nhưng ngược lại, chính Ngài gởi Con Một của Ngài đến với tội nhân trước để tội nhân được hòa giải với Ngài và với anh chị em của mình.

        Để làm trung gian hòa giả, Đức Kitô đã phải chấp nhận liên đới với con người, với mọi yếu đuối và bất trắc của kiếp nhân sinh (ngoại trừ tội lỗi). Điều này cho thấy tình yêu chính là nguyên lý nền tảng của việc hòa giải. Thập giá là nghĩa cử tột đỉnh của tình yêu. Nghĩa cử ấy đòi hỏi phải đi bước trước, hy sinh, tha thứ và quảng đại. Vì vậy, Thập giá đã chiến thắng sự ác, chiến thắng bất hòa, chiến thắng kiêu căng…“nhờ thập giá, Người đã làm cho đôi bên được hòa giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất; trên thập giá, Người đã tiêu diệt sự thù ghét” (Ep 2,16).   

        Đức Kitô, trung gian chuyển cầu:

        Trong khi thi hành sứ mạng cứu thế, Đức Kitô đã từng thực hiện vai trò trung gian này. Đức Kitô cầu nguyện cho các tín hữu: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con” (Ga 17, 11); Cho những người nhục mạ, đóng đinh mình: “Xin Cha tha cho họ vì họ chẳng biết việc họ làm” (Lc 23, 34).

        Với tư cách cộng tác viên của vai trò trung gian chuyển cầu của Đức Kitô, Mẹ Maria đã bộc bạch với Đức Kitô Giêsu “Họ hết rượu rồi” và thỏ thẻ với những người giúp tiệc trong tiệc cưới tại Cana“Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5).

        Theo gương Mẹ, người trung gian cần đôi mắt “tâm linh -tâm lý- thiêng liêng” để thấy được những nhu cầu của tha nhân, và nhạy bén biện phân điều thực hư của từng lời nói, từng  hành động của mỗi sự việc và biến cố.

        Em có thể đang ở tuần tuổi lý tưởng hoặc tuần tuổi hiện sinh, bà và chị đang ở tuần tuổi bản ngã và liên ngã. Về thể lý, bà và chị đã mỏi gối chùn chân: “hết rượu năng nổ rồi”. Ngày trước bà và chị cũng  nhiệt  huyết như em, cũng xông pha vào những việc nặng nhọc và khó khăn như em bây giờ, nhưng nay phải chấp nhận định luật của tự nhiên…, em đừng vì sự yếu sức và giới hạn của bà/chị mà giảm lòng kính trọng. Những gì bà/chị khuyên em, em hãy làm theo (trừ  khi bảo em làm điều chẳng lành). Em cố gắng tận dụng kho tàng kinh nghiệm của bà và chị, những người đã từng trải cuộc đời.     

        Có những lúc, em của mình đang tuần tuổi lý tưởng, hiện sinh đang gặp khó khăn, hầu như “đã hết lòng kiên nhẫn rồi”, xin quý Bà/chị “hãy đổ nước của sự quan tâm, chăm sóc, khích lệ vào chum của lời cầu nguyện cho em mình được hưởng rượu nồng thơm ngon của sức sống mới, bắt đầu lại và hạnh  phúc  hơn trong tình Chúa và tình người.

        Có những lúc các em có những lời nói và phản ứng mà bà/chị không thể chấp nhận được. Bà/chị cách xa các em ít nhất là hơn 10 năm (thập niên) rồi còn gì! Khoa học, thông tin tiến bộ nhiều. Hoàn cảnh – môi trường sống trong gia đình, xã hội và học đường thay đổi cũng nhiều. Tục ngữ Việt Nam có câu: “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”, em mình chắc chắn không tránh khỏi sự ảnh hưởng thường tình này.

        Ước gì khi bà/chị chứng kiến em mình ứng xử vụng về, hời hợt với truyền thống tốt lành của đời sống tu trì. Bà/chị thương em, nghĩ rằng có thể “em lầm chẳng biết” và từ đó bà/chị thương nhắc nhở, chỉ dạy trực tiếp cho em, rồi kiên nhẫn nhắc bảo em nhiều lần nữa…Bà/chị thương em đó.

        Có những lúc lòng em như đêm đen, thổn thức và tự vấn: “ tại  sao em đã cố gắng nhiều nhưng lời đánh giá của bà/chị về em dường như em chưa hề nhích lên một tí nào trong thiện chí và nỗ lực, lòng em có lúc đã nặng trĩu và chùng xuống… nhưng em tự an ủi đâu phải hết tất cả nghĩ em như vậy… chỉ vài cá nhân thôi mà… hơn nữa mục đích đời thánh Hiến là em theo ai? Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã nói: “Điều người khác nói không tốt về con thật ra nếu họ biết hết lòng con thì con còn tệ hơn vậy nhiều!” (x. Đường Hy Vọng)

        Đêm đen qua đi, bình minh lại ló dạng, bà/ chị  đã thấy được  mầm sống thiện chí và biến đổi của em vươn lên, vun tưới cho em lời khích lệ “em có cố gắng được một chút rồi hãy cố gắng nữa, Chúa không bao giờ thử thách quá sức em đâu”… Đời em từ đó thăng tiến. Em cần bà/chị thấy được thiện chí của em, dù rất nhỏ… cho em động lực để bắt đầu lại… Đời tu ôi hạnh phúc biết bao.

        Cầu chúc em nhiều hạnh phúc.

    Mùa Vọng 2020

            Maria V. Tuyết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *