Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

THƯ MỜI

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠN

132 Trần Hưng Đạo – Thành phố Qui Nhơn

  Qui Nhơn, ngày 26 tháng 5 năm 2019

THƯ MỜI

v/v THAM DỰ KHÓA HUẤN LUYỆN

MẾN THÁNH GIÁ TẠI THẾ 2019 (Khóa 4)

Kính gởi : – Quý Chị Phụ Trách Vùng;

– Quý Chị Phụ Trách cộng đoàn, Quý chị trợ úy MTGTT;

– Ban Điều Hành các cụm Mến Thánh Giá Tại Thế cùng toàn thể hội viên.

Theo định hướng và hiệp thông trong sứ vụ truyền giáo của Giáo phận Qui Nhơn, nơi có Nhà Mẹ Hội dòng. Mùa hè năm nay, Giáo phận Qui Nhơn tổ chức CÁC KHOÁ HUẤN LUYỆN MỤC VỤ TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN 2019. Theo đó, các nhóm Mến Thánh Giá Tại Thế thuộc Giáo phận Qui Nhơn sẽ được mời tham dự khóa huấn luyện do Tòa Giám mục Qui Nhơn hỗ trợ toàn bộ chi phí. Cùng một hướng mục vụ, với sự đồng thuận của chị Tổng Phụ Trách Hội dòng và sự trợ giúp đặc biệt của cha Phêrô Trương Minh Thái – Linh Giám Hiệp Hội, Hội dòng sẽ tiếp tục tổ chức các khóa huấn luyện cho tất cả các Trợ úy và Hội viên thuộc Hội dòng, với nội dung như sau:

             Chủ đề: Mục Vụ Tông Đồ Giáo Dân

  1. Mục Đích: Trang bị hành trang thiêng liêng và kiến thức cùng kỹ năng mục vụ tông đồ giáo dân để đáp ứng nhu cầu sống đạo và loan báo Tin Mừng trong sứ mạng của mỗi Thành viên Hiệp hội.
  2. Thời gian và địa điểm :

  – Cụm Gia Lai, An Khê, Kontum

   Ngày 22.6.2019, tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Hương.

  – Cụm Phú Yên, Qui Nhơn, Quảng Ngãi

  Ngày 25 và 26.6. 2019, tại Chủng viện Qui Nhơn-

 116 Trần Hưng Đạo, Tp. Qui Nhơn.        

  – Cụm Nha Trang, Cam Ranh

  Ngày 01.7.2019, tại Nhà thờ Ba Ngòi, Cam Ranh.

  – Cụm Ninh Thuận

 Ngày 02.7.2019, tại Nhà thờ Phan Rang.

  – Cụm Xuân Lộc – Sài Gòn

Ngày 07.7.2019, tại Cộng đoàn MTG Qui Nhơn Gò Vấp, Tp. HCM.

  • Thành phần tham dự: 
  • Quý chị Trợ úy MTGTT.
  • Tất cả hội viên MTGTT.

Để khóa huấn luyện đạt được mục đích, kính xin quý chị Phụ trách vùng, quý chị Phụ Trách Cộng đoàn hỗ trợ, tạo điều kiện và khuyến khích quý chị trợ úy cùng các hội viên tham gia đầy đủ.

Kính chúc tất cả quý chị và các Hội viên MTGTT mỗi ngày một say yêu Đức Ki-tô Chịu Đóng Đinh và hăng say dấn thân mang hồng ân cứu độ đến với mọi người.                                                                                               

Kính thư,

                                                               Nữ Tu Maria Têrêxa Nguyễn Thụy Mẫu Hằng

                                                         Tổng Trợ úy Hiệp hội MTGTT Qui Nhơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *