Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

Bài giảng lễ khai mạc năm thánh mừng 350 năm thành lập Dòng Mến Thánh Giá Đàng Trong – Qui Nhơn

LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH
Mừng 350 năm thành lập
Dòng Mến Thánh Giá Đàng Trong – Qui Nhơn
Tại Nhà thờ Chính tòa Qui Nhơn, ngày 08.12.2010


DẪN VÀO THÁNH LỄ

   Trọng kính Đức cha Phêrô,

 Kính thưa Cha Tổng Đại diện, Quí Cha Hạt trưởng, Cha Linh hướng Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, Quí Cha, Quí Thầy Phó tế,

   Kính thưa Chị Tổng Phụ trách, Chị Phó Tổng Phụ trách, Quí Chị Tổng Cố vấn, Quí Bà và Quí Chị em Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, Quí Anh Chị em Hiệp hội Mến Thánh Giá Qui Nhơn Tại Thế,

   Kính thưa Quí Tu sĩ, Chủng sinh, Quý Ông Bà và Anh Chị em rất thân mến,
   Hôm nay chúng ta cùng qui tụ về đây, tại nhà thờ mẹ của Giáo phận, để cử hành thánh lễ khai mạc Năm Thánh kỷ niệm 350 năm thành lập Dòng Mến Thánh Giá Đàng Trong – Qui Nhơn.

  Thánh lễ hôm nay được cử hành trong khung cảnh Phụng vụ lễ trọng kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, như khuôn mẫu của Giáo Hội nói chung và của những người được tuyển chọn sống đời thánh hiến nói riêng. Để xứng đáng với ơn tuyển chọn của Thiên Chúa và để trung thành với ơn gọi nên thánh, cũng như với sứ vụ thánh hóa trần gian, mọi thành phần trong Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn được mời gọi hướng lòng về Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, để cầu xin Mẹ giúp sức và để noi gương Mẹ sống cuộc đời trong trắng, vượt thắng mọi cám dỗ của tội lỗi, để khuôn mặt của Giáo Hội ngày càng sáng ngời và có sức hấp dẫn đối với mọi người đương thời.

   Cử hành lễ khai mạc Năm Thánh trong ngày lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng ta cũng có ý nài xin Đức Mẹ giúp các chị em và tất cả chúng ta thanh tẩy tâm hồn để xứng đáng đón nhận bao ơn lành mà Thiên Chúa sẽ ban xuống trên Hội dòng và trên mỗi người chúng ta trong suốt Năm Thánh này, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ.


BÀI GIẢNG


   Hôm nay chúng ta qui tụ tại nhà thờ Chính tòa này để long trọng cử hành thánh lễ khai mạc Năm Thánh mừng kỷ niệm 350 năm, kể từ ngày Đức cha Pierre Lambert de La Motte thành lập Dòng Chị Em Mến Thánh Giá tại Đàng Trong vào năm 1671 cho đến Hội dòng Mến Thánh Qui Nhơn hiện nay. Đây là một sự kiện hết sức quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt không những đối với Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, mà còn đối với Giáo phận Qui Nhơn.  

    Trong Thư gửi Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn hướng về Năm Thánh của Hội dòng, tôi đã viết: “Giáo phận Qui Nhơn vừa cử hành Năm Thánh mừng 400 năm loan báo Tin Mừng (1618-2018), nay đến lượt Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn cử hành Năm Thánh mừng 350 năm thành lập (1671-2021). Hồng ân nối tiếp hồng ân, niềm vui Năm Thánh hai lần Chúa ban. Lịch sử của Hội dòng chẳng những gắn liền và song hành với lịch sử Giáo phận, mà còn là một phần quan trọng của lịch sử Giáo phận. Vì vậy, mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận cùng hiệp thông với Hội dòng trong việc cử hành Năm Thánh này”.

    Trong chuyến viếng thăm mục vụ lần thứ nhất tại Địa phận Đàng Trong, Đức cha Pierre Lambert de La Motte, Đại diện Tông Tòa Địa phận Đàng Trong, đã thành lập dòng Chị Em Mến Thánh Giá tại An Chỉ, Quảng Ngãi, vào khoảng tháng 12 năm 1671. Vì vậy, Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn đã chọn ngày 08 tháng 12 năm 2020, lễ kính trọng thể Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội để khai mạc Năm Thánh. Ý nghĩa của lễ khai mạc này sẽ trở nên sáng tỏ dưới ánh sáng của phụng vụ lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.

    Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội được cử hành trong khung cảnh Mùa Vọng hướng về đại lễ mừng Chúa giáng sinh và vì thế ý nghĩa của ngày lễ hôm nay đã được Hội Thánh xác định trong lời nguyện đầu lễ: “Lạy Chúa, Chúa đã dọn sẵn một cung điện xứng đáng cho Con Chúa giáng trần, khi làm cho Đức Trinh Nữ Maria khỏi mắc tội tổ tông ngay từ trong lòng mẹ. Chúa cũng gìn giữ Người khỏi vết nhơ tội lỗi nhờ công nghiệp Con Chúa sẽ chịu chết sau này”. Khi cử hành lễ khai mạc Năm Thánh trong khung cảnh Phụng vụ lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, chắc chắn Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn cũng muốn mở đầu Năm Thánh trong sự trùng khớp với thời gian mở đầu Năm Phụng vụ mới, để từ đó Năm Thánh sẽ diễn tiến qua các chu kỳ Phụng vụ, và tinh thần Năm Thánh cộng hưởng với nhịp sống chung của toàn thể Hội Thánh, sẽ tạo ra một hiệu quả kép nơi tâm hồn mọi người.

Với đặc ân vô nhiễm nguyên tội, Đức Maria đã được Thiên Chúa chuẩn bị như một cung điện xứng đáng cho Con Chúa giáng trần. Cũng vậy, với Năm Thánh được mở đầu bằng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Thiên Chúa cũng muốn mọi thành viên trong Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn chuẩn bị tâm hồn thành nơi Chúa hiện diện đặc biệt, để chính Người sẽ đồng hành với mỗi người trong suốt Năm Thánh bằng Thánh Thần và ân sủng của Người, nhờ đó chương trình sống Năm Thánh sẽ đem lại những hoa trái tốt đẹp cho Hội dòng, cũng như cho những công việc phục vụ của Hội dòng và cho đời sống thiêng liêng của từng người trong Hội dòng.
    Đặc ân vô nhiễm nguyên tội là hoa trái đầu mùa phát sinh từ công trình cứu độ của Đức Kitô. Trong bài đọc I trích sách Sáng Thế, sau khi tuyên phạt hai ông bà nguyên tổ vì tội lỗi họ đã phạm, Thiên Chúa đã thương ban cho họ một lời hứa cứu độ, thường được gọi là “tiền Tin Mừng”, khi Người nói với ma quỉ đội lốt con rắn: “Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người đó; người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì sẽ rình cắn gót chân người” (St 3,15). Lời đó ám chỉ Đấng Cứu Thế sẽ được sinh ra từ người phụ nữ và sẽ đánh bại ma quỉ, phục hồi tình trạng ân sủng cho con người.

  
   Đức Maria là người đầu tiên trong nhân loại được hưởng hoa trái đầu mùa của công trình cứu độ mà Đức Kitô thực hiện. Do sự quan phòng khôn ngoan và đầy quyền năng của Thiên Chúa, Mẹ đã hưởng được thành quả ấy trước khi cuộc chiến thắng xảy ra trong thời gian, để ngay từ giây phút đầu tiên trong cuộc hiện hữu, Mẹ được gìn giữ khỏi tội tổ tông truyền. Vì thế, trong đoạn Tin Mừng thánh Luca chúng ta vừa nghe, Đức Trinh Nữ Maria đã được sứ thần Gabriel gọi là “Đấng đầy ân sủng” (Lc 1,28), tức là hoàn toàn đẹp lòng Thiên Chúa, nhờ được gìn giữ khỏi mọi tì ố của nguyên tội.

   Qua Đức Maria, vừa là Mẹ vừa là khuôn mẫu của Hội Thánh và của mọi người chúng ta, Thiên Chúa muốn chứng tỏ một tình yêu không hề lay chuyển của Người đối với nhân loại, một tình yêu bất chấp sự phản bội của con người, và qua Mẹ, Thiên Chúa cũng muốn chúng ta trở nên tinh tuyền thánh thiện và tràn đầy ân sủng, như lời Thánh Phaolô đã dạy trong thư gửi giáo đoàn Êphêxô trong bài đọc II hôm nay. Mỗi người chúng ta dù không được ơn vô nhiễm nguyên tội ngay từ lúc thụ thai như Đức Mẹ, nhưng qua bí tích rửa tội, chúng ta cũng đã được tẩy sạch mọi tội lỗi nhờ công trình cứu độ của Đức Kitô, để sống công chính thánh thiện trước mặt Thiên Chúa, nhờ đó có thể giới thiệu cho mọi người hình ảnh một Hội Thánh là hiền thê của Đức Kitô, “xinh đẹp, lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền” (Ep 5,27).

  Đó cũng là điều mà các chị em Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn trong suốt Năm Thánh này sẽ cùng nhau suy niệm để tìm cách thực hiện, hầu có thể đáp ứng với những đòi hỏi ngày càng cao của công cuộc rao giảng Tin Mừng trên quê hương Việt Nam hiện nay. Như thế đại lễ khai mạc Năm Thánh của Hội dòng là một sự kiện khai mào cho một giai đoạn mới với nhiều quyết tâm và sáng kiến mới. Để Năm Thánh trở thành thời gian ân sủng giúp mọi thành viên trong Hội dòng noi gương Mẹ đẩy mạnh việc thánh hóa bản thân trong sự kết hợp mật thiết với Đức Kitô chịu đóng đinh và làm cho ơn gọi sinh hoa kết quả trong công việc phục vụ, theo thỉnh nguyện thư của Chị Tổng Phụ trách Hội dòng và theo năng quyền nhận được từ Đức Thánh Cha Phanxicô, ngày 11 tháng 7 năm 2020, Tòa Ân Giải Tối Cao tại Rôma đã ban hành sắc lệnh cho phép Hội dòng được mở Năm Thánh với ơn Toàn xá.

Trong Thư hướng dẫn sống Năm Thánh, Chị Tổng Phụ trách đã viết: “Với hành trình 350 năm tràn đầy ân sủng Chúa, người con Mến Thánh Giá cần nhìn về quá khứ với lòng cảm tạ ơn Chúa, tri ân tiền nhân; và để thêm động lực sống hăng say trong hiện tại, cũng như hướng tới tương lai với niềm hy vọng, Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn rất cần có Năm Thánh để chuẩn bị trong hy sinh, cầu nguyện và sám hối canh tân”.
   Để giúp các chị em trong Hội dòng nhìn về quá khứ 350 năm, nhân dịp chuẩn bị Năm Thánh, Hội dòng đã cùng nhau biên soạn quyển lịch sử của Hội dòng, trong đó chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh các nữ tu sống gắn bó với Đức Kitô chịu đóng đinh bằng một tình yêu trọn vẹn, được thể hiện qua đời sống cầu nguyện, hy sinh khổ chế, đơn sơ khó nghèo, khiêm hạ quên mình, nuôi dưỡng cô nhi, chăm sóc bệnh nhân, giúp đỡ người nghèo, giảng dạy giáo lý, phục vụ nhà chung nhà trường, rửa tội trẻ em nguy tử, thăm nuôi tù nhân đức tin, và cuối cùng sẵn sàng chịu chết vì đạo. Sau khi được cải tổ, Hội dòng ngày càng gia tăng ơn gọi và tham gia nhiều hơn vào các hoạt động mục vụ và truyền giáo trong và ngoài Giáo phận, đặc biệt trong lãnh vực giáo dục, đã để lại những ảnh hưởng và dấu ấn sâu đậm trong lòng Dân Chúa. Cứ thế, từ thế hệ này sang thế hệ khác đã tạo nên dáng dấp của Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn hiện nay. Tin tưởng vào gia sản tinh thần mà các bậc tiền nhân đã tích lũy qua suốt 350 năm, Hội dòng hôm nay có bổn phận phải đầu tư để làm sinh lời vốn liếng mà tiền nhân đã để lại, nhờ đó chẳng những góp phần vào sự phát triển của Hội dòng, mà còn làm cho Hội Thánh ngày càng trở nên phong phú.
   Chúng ta hãy cầu nguyện cho các thành viên của Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, nhờ hồng ân Năm Thánh, biết dùng đời sống thánh hiến và những dấn thân phục vụ, góp phần làm cho khuôn mặt của Hội Thánh ngày càng xinh đẹp trước mặt thế gian và sản sinh cho Chúa những kitô hữu tốt lành nhờ lời cầu nguyện, sự hy sinh và công việc tông đồ. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các anh chị em Hiệp hội Mến Thánh Giá Qui Nhơn Tại Thế cũng hiệp thông cách đặc biệt với Hội dòng trong suốt Năm Thánh, để làm cho hồng ân Năm Thánh được đổ tràn xuống trên bản thân, gia đình và những hoạt động tông đồ của mình. Cuối cùng, chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả mọi người trong và ngoài Giáo phận Qui Nhơn, khi hiệp thông với Hội dòng, biết ý thức ơn gọi và địa vị cao cả của mình trong chương trình muôn thuở của Thiên Chúa, biết luôn giữ mình trong sạch khỏi mọi ô nhơ của tội lỗi. Chớ gì nét đẹp của Đức Maria mà chúng ta vừa chiêm ngưỡng chiếu sáng trong cuộc đời chúng ta và trong thế giới chúng ta đang sống.

Tác giả bài viết: Gm. Matthêô Nguyễn Văn Khôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *