Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

Vũ khí chiến thắng tự ái

Suy gẫm về giờ phút Chúa Giêsu trên thập giá tôi khám phá bài học về cuộc chiến thắng của Ngài đối với những thách thức của quyền lực sự dữ, đó là chiến thắng về lòng tự ái nơi con người.

  Thật vậy, con người chúng ta có nhiều điểm mạnh nhưng cũng không thiếu điểm yếu. Theo tôi một trong những “cái yếu” của con người là “tự ái”. Ma quỷ “điểm đúng huyệt” này để tấn công Chúa Giêsu khi Ngài ăn chay 40 đêm ngày (Mt 4,1-11) và lúc Ngài bị treo trên thập giá (Mt 27,40-49). Sự thách thức của ma quỷ ở hai nơi này có những điểm tương đồng:

Trong hoang địa cám dỗ về đói khát vật chất: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi” (Mt 4,3);Trên thập giá thử thách về lòng khiêm tốn: “Hắn cậy vào Thiên Chúa, thì bây giờ Người cứu hắn đi, nếu quả thật Người thương hắn! Vì hắn đã nói: “Ta là Con Thiên Chúa.” (Mt 27,43).

Trong hoang địa cám dỗ về đói khát danh dự và sự an toàn: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.” (Mt 4,6);Trên thập giá thử thách về lòng trung thành: “Mi là kẻ phá được Đền Thờ, và nội ba ngày xây lại được, hãy cứu lấy mình đi! Nếu mi là Con Thiên Chúa, thì xuống khỏi thập giá xem nào.” (Mt 27,40).

Trong hoang địa cám dỗ về đói khát quyền uy: “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó (vương quyền), nếu ông sấp mình bái lạy tôi.” (Mt 4,9); trên thập giá thử thách về lòng tin và đức vâng lời: “Hắn cứu được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình. Hắn là vua Ítraen! Hắn cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, chúng ta tin hắn liền.” (Mt 27,42) “Khoan đã, để xem ông Êlia có đến cứu hắn không!” (Mt 27,49).

Trong hoang địa, Đức Giêsu đã chiến thắng ma quỷ vì Ngài luôn tín thác vàoThiên Chúa Cha. Ngài dùng chính Lời Chúa để thắng ma quỷ. Trên thập giá, Đức Giêsu tiếp tục chiến thắng, vì Ngài muốn làm đẹp lòng Chúa Cha chứ không theo ý riêng mình. Trong cuộc khổ hình và cả trên thập giá, Đức Giêsu tiếp tục chiến thắng sự dữ nhờ sự im lặng của một lòng cậy trông tín thác, vâng lời trong tuân phục của lòng yêu mến. Sự im lặng của Ngài không là im lặng của kẻ thua cuộc mà là sự im lặng của người chiến thắng nhờ lòng khiêm tốn.

Đọc bài ca Philipphê chúng ta hiểu rõ ba thái độ này của Đức Giêsu: Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên mọi danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: “Đức Giêsu Kitô là Chúa.” (Pl 2,6-11). Chúng ta hình dung bài ca giống như hình parabol lộn ngược: Đức Giêsu Kitô từ trời (chóp) trút bỏ vinh quang xuống thế làm người-chết trên thập tự (đáy) và Thiên Chúa siêu tôn về trời,Ngài là Đức Chúa (đỉnh).

  Liên kết cuộc cám dỗ của Chúa Giêsu trong hoang địa và cơn thử thách trên thập giá tôi nhận ra rằng ma quỷ không bao giờ ngưng nghỉ. Đúng kiểu “thua keo này bày keo khác”, đánh vào điểm yếu của con người là « chiêu bài » của sa tan.

  Cảm nghiệm cơn thử thách của Chúa trên thập giá tôi lại càng hiểu hơn về cơn thử thách của con người sắp lìa trần trong cơn hấp hối. Họ phải chiến đấu mãnh liệt với thế lực sự dữ- giằng co tìm sự sống. Vì thế lúc này họ cần đến sự hiện diện của những người thân bên cạnh để cầu nguyện, nâng đỡ. Từ đó hiểu được tại sao Chúa Giêsu trong Vườn Dầu đã lo buồn quá đỗi, cũng như trên thập giá Ngài cảm thấy cô đơn đến tận cùng của phận người. 

   Trên thập giá cuộc giao tranh giữa sống và chết, giữa sự dữ và tỗi ác, Chúa Giê-su không nói lời nào. Người thinh lặng. Không im lặng vì bất lực, bó tay nhưng Ngài im lặng để hoàn toàn phó thác trong tay Cha. Im lặng của sự vâng phục tuyệt đối để ý thực hiện Cha .Và trong thinh lặng thẳm sâu của tình yêu dâng hiến Đức Giê-su đã chiến thắng.

  Chúng ta cùng học với Đức Giê-su bài học của lòng khiêm nhường và ra sức rèn tập mỗi ngày để chiến thắng lòng tự ái của chúng ta. Một khi dẹp bỏ dần tính tự ái chúng ta mới mong chiến thắng được chính mình.Chúng ta có thể chiến thắng tất cả các cuộc thi đấu cam go trong những sự kiện thi đua nơi xã hội, tâm lý hơn thua được mất…và cả việc chiến thắng người khác không phải là điều quan trọng của kiếp người. Chỉ có tự thắng mình mới là yếu tố quan trọng giúp con người đạt đến sự hoàn thiện bản thân và đưa con người đến gần với Đấng Thánh, chí Thánh và nên giống Chúa Giê-su mà thôi. “Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình..”( Lc 9, 24-25)

  Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ơn khiêm nhường của Chúa, vì Chúa biết lòng tự ái của con cao, to, nặng nề lắm. Xin cho chúng con ơn kiên nhẫn rèn tập nhân đức này để nhờ ơn khiêm nhường chúng con từng bước chiến thắng được chính mình. Và cho chúng con hiểu rằng dù suốt đời bôn ba tung hoành ngang dọc ,có lúc chinh phục cả thiên nhiên, khuất phục cả vũ trụ, lúc nào cũng muốn muốn đứng trên người khác, chiến thắng kẻ khác…nhưng cuối cùng chỉ là con số không.Nhờ đó chúng con luôn biết sống cho Chúa và vì Chúa luôn. Xin cho chúng con biết dùng vũ khí để chiến đấu với tự ái là sống “Khiêm nhường”. Và luôn nhớ rằng:“Chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách nhất” (Platon) để nỗ lực từng ngày. Amen

                                                                                             Loan Mary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *