Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

CHẶNG ĐƯỜNG ( Thơ)

   Và , điều đặc biệt làm cho niềm cảm xúc nơi tâm hồn thêm trào dâng khi được biết:  Ngôi nhà Tổ chúng con đang đứng đã được xây dựng để làm nhà mẹ Hội Dòng, bắt đầu cho cuộc cải tổ canh tân , sau khi dòng Mến Thánh Giá Đàng Trong được thành lập tại An Chỉ phải chịu nhiều đau thương mất mát, phân tán vì chiến tranh thời cuộc đến nay đã được 97 năm.

   Lớp Thanh Tuyển của chúng con có mặt lúc này là lớp thứ 97, sau lớp Đệ Tử đầu tiên vào năm 1924 thời kỳ cải tổ và thích nghi của Hội dòng. 

. …Mỗi chị em trong chúng con đang được mời gọi phải quyết tâm hơn nữa cho những chọn lựa của cuộc sống. Dấn thân hơn nữa để trở nên sâu sắc hơn trong sự gắn kết với Chúa trong đời sống nội tâm. Bỏ mình dần dần cho những luyện tập để đạt tới sự trưởng thành toàn diện “ Công, dung, ngôn, hạnh” trong phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam…mới có thể tiếp nối những công lao mà tiền nhân đã để lại cho chúng con trong hiện tại từ gia sản tinh thần đến vật chất. Có rèn luyện cho mình trở nên những thiếu nữ  “yêu thích trầm lặng, chuyên cần học hỏi, đảm đang công việc, sống giản dị, khiêm tốn và quên mình phục vụ tha nhân”,

Thanh Tuyển Viện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *