Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

KHI “CON NGƯỜI” ĐƯỢC GIƯƠNG CAO TỘI LỖI SẼ BỊ ĐÁNH BẠI

Xin Chúa ban Chúa Thánh Thần cho mỗi người trong chúng con để tất cả được say yêu Chúa, góp phần nhỏ bé của mình thánh hóa nhân loại ngang qua việc phục vụ con người và xã hội nơi môi trường sống hằng ngày. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng, mỗi chúng con đã được chọn, được thánh hiến để cùng nhau sống linh đạo Mến Thánh Giá, chia sẻ con đường Thập Giá của Chúa, cùng nhau hòa giải nhân loại với Chúa Cha bằng tình yêu và lòng thương xót. Xin cho chúng con thực sự thương mến nhau và chung tay xây dựng nhiệm thể của Chúa nơi cộng đoàn mình đang sống hầu có thể đánh bại những chia rẻ do tội lỗi và những tầm thường đang đe dọa đời sống của chúng con và nhân loại hôm nay.

Lời nguyện mở đầu:

    Lạy Thiên Chúa Ba ngôi! Trong giây phút đầu tiên của ngày sống mới chúng con xin hợp với chư thánh cảm tạ, ngợi khen, tôn vinh Chúa và cùng với muôn loài thụ tạo hát mừng, tri ân tình thương Chúa đã dành cho từng thành phần trong vũ trụ con người và mọi vật để phục vụ con người, để con người tìm đến chân lý và sự thật. Đặc biệt xin hợp tiếng, chung lòng với muôn con tim của những người Kitô hữu, những người sống đời tận hiến là chị em chúng con ở khắp nơi, giờ này cùng nhau xum họp trước nhan CHÚA để dâng lời tạ ơn, và bày tỏ lòng yêu mến của chúng con dành cho Chúa. Chúng con xin cầu thay cho những người chưa biết Chúa, những người đang xa lìa Chúa, những người đang thành tâm tìm Chúa. Xin Chúa cho con người nhận ra sự hiện diện đầy thương xót của Chúa nơi những dấu chỉ của thời đại, để mỗi người trong từng hoàn cảnh sống luôn tin tưởng rằng Đức Giêsu, Ngôi Lời Nhập Thể đã sống kiếp con người hầu dẫn đưa nhân loại vượt qua những khó khăn của kiếp sống mà đạt đến phúc trường sinh với Người.

    Xin Chúa ban Chúa Thánh Thần cho mỗi người trong chúng con để tất cả được say yêu Chúa, góp phần nhỏ bé của mình thánh hóa nhân loại ngang qua việc phục vụ con người và xã hội nơi môi trường sống hằng ngày. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng, mỗi chúng con đã được chọn, được thánh hiến để cùng nhau sống linh đạo Mến Thánh Giá, chia sẻ con đường Thập Giá của Chúa, cùng nhau hòa giải nhân loại với Chúa Cha bằng tình yêu và lòng thương xót. Xin cho chúng con thực sự thương mến nhau và chung tay xây dựng nhiệm thể của Chúa nơi cộng đoàn mình đang sống hầu có thể đánh bại những chia rẻ do tội lỗi và những tầm thường đang đe dọa đời sống của chúng con và nhân loại hôm nay.

Lời Chúa: ( Ga 3,14-21)

“ Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy,để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa.Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.”

SUY NIỆM :

  Chúng ta vừa được nghe Lời Chúa Giêsu nói với ông Nicôđêmô. Nicôđêmô là một thủ lãnh của người Do thái nhưng ông đã đến gặp và nói chuyện với Đức Kitô ban đêm. Đức Kitô đã dẫn ông đến trung tâm điểm mầu nhiệm được mạc khải từ nơi Thiên Chúa. Mầu nhiệm đó chính là Con Thiên Chúa Đấng đã xuống thế làm người. Sứ mạng của Con Người sẽ hoàn thành khi được “giương cao” như con rắn đồng trong sa mạc. Chúa Giêsu nói với Nicodemo: Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy” (Ga 3,14). Ông Nicodemo biết về Kinh thánh rất rõ, ông biết thông điệp Đức Giêsu muốn gợi lại cho ông, Ông được dẫn chứng từ biến cố đã xảy ra trong hành trình của dân Thiên Chúa trong sa mạc. Theo lệnh của Đức Chúa, “Ông Môsê bèn làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây cột” (Ds 21,9). Trong sa mạc, dân Israel đã bị một loại rắn độc cắn và đã có nhiều người trong họ đã chết. Con rắn đồng sẽ được giương cao lên, Con rắn này sẽ phục hồi sức khỏe và cứu mạng sống dân Israel. Con rắn đồng được đặt trên cao, sẽ trở thành công cụ cho ơn cứu độ: ai nhìn lên nó sẽ được cứu sống.Con Người cũng sẽ phải được giương caođể ai tin vào Người thì được sống muôn đời (Ga 3,14-15).

   Ngay từ lúc khởi đầu lịch sử, người nam và người nữ đầu tiên của nhân loại đã bị con rắn độc tiêm vào đời sống một loại chất độc chết người, chất độc satan- chất độc của tội phản nghịch cùng Thiên Chúa – chất độc của lòng kiêu căng đã xâm nhập vào trong linh hồn và cuộc sống của ông bà nguyên tổ. Từ khi bị nhiễm độc con người trên trần gian bị đè bẹp bởi tội lỗi, đau khổ và phải chết. Nọc độc của tội lỗi đã lan tràn, nó là nguyên nhân gây ra nhiều tệ nạn trong cuộc sống của cá nhân, cộng đoàn, gia đình và xã hội từ bao thế hệ đã qua.

   “Con Người cũng sẽ phải được giương cao” Đức Giêsu nói về cái chết của Người, cái chết mang ơn cứu độ, cái chết của tình yêu thương và sự tha thứ, cái chết giải thoát loài người khỏi tội lỗi và ban lại sự sống mới. Ai tin vào Người, ai nhìn lên Người với niềm hy vọng được cứu sống và nhờ vào cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá sẽ được thanh tẩy khỏi tội lỗi. Ngắm nhìn Thập Giá và tin tưởng sẽ tìm thấy nơi Ngài sức mạnh của sự sống đời đời, sức mạnh xóa tan tội lỗi, đau khổ và sự chết.  Nếu con người tin và lãnh nhận ơn tha thứ nhờ sự hy sinh hiến tế của Đức Kitô sẽ được cứu thoát, sẽ được chữa lành. Họ sẽ tìm lại cuộc sống hạnh phúc, cuộc sống Thiên Chúa ban, cuộc sống trường sinh đã bị đánh mất bởi tội kiêu ngạo, bất tuân.“Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa”, đây chính là ý nghĩa của thập giá Đức Kitô. Đây chính là sức mạnh của lòng thương xót, đây là đỉnh điểm của ơn giải thoát Thiên Chúa dành cho con người“Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người mà được cứu độ” (Ga 3,17).

  Cùng ngắm nhìn Đức Giêsu trên thánh giá để mỗi chúng ta thêm xác tín và yêu mến một nghĩa cử kỳ diệu và liên tục mà Thiên Chúa dành cho từng người suốt dòng lịch sử. Đã hơn 2000 qua, Thập giá của Đức Kitô trên đồi Golgotha vẫn luôn được tái diễn hằng ngày trên bàn thờ Thánh Thể, Thập giá của Đức Kitô trở thành trung tâm công trình cứu độ của Thiên Chúa cho mọi thời đại. Thập giá của Đức Kitô luôn được suy tôn và biểu dương khắp nơi trong đời sống Giáo Hội. Đức Kitô là Đấng Cứu độ thế giớibởi Ngài là hiện thân của Thiên Chúa Cha, trong Ngài và qua Ngài, tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” (Ga 3,16).

  Cùng ngắm nhìn Đức Giêsu trên thánh giá để học với Người lòng khiêm tốn và nhiệt tình thực thi sứ mạng của người nữ tu Mến Thánh Gía hôm nay “Đức Giêsu Kitô, vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người (Phl 2,6-9).

  Đức Giêsu tựhiến chính mình trên đồi Golgltha, trong sự sỉ nhục của thập giá và bị đóng đinh và chịu chết – đó cái nhìn của con người, của những kẻ không tin. Nhưng dưới cái nhìn của người có tình yêu và niềm tin Đức Kitô lãnh nhận sự tôn vinh cao nhất nơi Thập Giá.Và dưới cái nhìn của Thiên Chúa, thập giá là một chiến thắng vĩ đại nhất. Phán đoán, nhận xét của con người rất khác với Thiên Chúa. Sự phán xét của Thiên Chúa vượt xa suy nghĩ của loài người. Những gì là thất bại đau khổ, nhục nhã, rủi ro đối với chúng ta, trong con mắt của Chúa lại là sự chiến thắng của một tình yêu hy sinh.Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: Đức Giêsu Kitô là Chúa (Phl 2,9-11).

  Chiêm ngắm Thập Gía để thêm một lần xác tín và cậy trông vào Thiên Chúa nơi  Đức Kitôcon yêu dấu của Người“Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người mà được cứu độ” (Ga 3,17).  Được hưởng “ơn cứu độ ” là được chữa lành khỏi tội lỗi và sự chết mà tổ tiên loài người đã đánh mất. Qua thập giá Thiên Chúa không ngừng công bố cho thế giới tình yêu vô biên của Ngài. Một tình yêu mà không sự ác nào được tạo ra có thể thắng vượt được.Thập giá vẫn còn đó, mỗi người hãy kiên trì tin yêu ngắm nhìn và tôn thờ để được giải thoát khỏi những hệ lụy của tội lỗi. Vì chính nhờ Thập giá Đức Giêsu Kitô mà thế giới, con người được cứu!

Lời nguyện kết:

  Lạy Chúa Giêsu yêu mến, xin dạy chúng con biết khiêm nhường thật trong lòng, để chúng con được kể vào số những kẻ bé mọn của Tin Mừng, để được Chúa hướng dẫn đến sự sống vĩnh cửu mà Thiên Chúa Cha đã hứa mạc khải cho những ai tin nhận, yêu mến và bước theo Đấng Chịu Đóng Đinh. Xin giải thoát chúng con khỏi những ghánh nặng của phận người bằng tinh thần sống cho Chúa, vì Chúa, nơi Chúa là đối tượng duy nhất của cộc sống chúng con.

   Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ đã đứng dưới chân Thập Giá để thông chia sứ mạng cứu độ nhân loại với Con yêu của Mẹ là Đức Giê-su.  Xin dạy con “ học” nơi Chúa Giêsu sự khiêm nhường thật, cương quyết mang lấy ách êm ái Người trao, để sống an bình nội tâm, xin giúp chúng con biết an ủi, chia sẻ với anh chị em đang mệt nhọc bước đi trên con đường cuộc sống vì bệnh thật, rủi ro hay bị áp lực từ gánh nặng công việc, trách nhiệm. Xin cho chúng con thật sự khiêm nhường để đón nhận nhau trong đời sống chung với những nghĩa cử bé nhỏ, âm thầm, đơn điệu trong đời thường, nhờ đó đời sống cộng đoàn trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát, bình an, có khả năng trở nên dấu chỉ ơn cứu độ của Chúa cho con người trong thế giới hôm nay. Amen

BTT/MTG QN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *