Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

Ở LẠI VỚI ĐỨC GIÊSU ĐỂ ĐƯỢC NGƯỜI SAI ĐI

Ở LẠI VỚI ĐỨC GIÊSU ĐỂ ĐƯỢC NGƯỜI SAI ĐI

Lời nguyện đầu:

Lạy Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, trong tâm tình tri ân, cảm tạ của một ngày sống mới, chúng con đến với Chúa, xin dành những giây phút đầu ngày để thờ lạy, chúc tụng, tôn vinh Chúa đã thương ban cho chúng con một đêm ngủ bình an và tin tưởng trao cho chúng con một ngày mới đầy yêu thương, tràn trề hy vọng.

Chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con được sinh ra trong lòng Giáo Hội nhờ Bí Tích Thánh Tẩy, được mời gọi và đi với Chúa trong Đời Sống Thánh Hiến theo linh đạo Mến Thánh Gía, cám ơn Chúa đã luôn nuôi dưỡng và làm cho lớn lên từng ngày nhờ Lời Hằng Sống và Thánh Thể Chúa.

Xin Thần Linh Chúa chạm vào sâu thẳm của cõi lòng chúng con, giúp chúng con  nhận ra ơn thánh Chúa trong từng biến cố vui buồn trong ngày sống, biết bình tâm nhìn lại đời sống của mình trong tương quan với Chúa cụ thể hóa trong các mối tương quan với tha nhân, nhất là với chị em trong đời sống cộng đoàn. Xin cho chúng con ý thức rằng, tất cả đều phải “Xuất phát lại từ Đức Kitô”, nền tảng và gương mẫu đời sống thánh hiến của chúng con.

Đọc Tin Mừng (Mc 3, 13-19)

SUY NIỆM:

     Bấy giờ Đức Giê-su gọi lại với Người những kẻ mà Người muốn chọn. Người thành lập nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai đi rao giảng, với quyền trừ quỷ. (Mc 3,13-15)

Mục đích trước tiên Chúa Giê-su khi lập nhóm Mười Hai là để họ “ở với Người” trước khi “Người sai đi rao giảng với quyền trừ quỷ.” Quả vậy, các tông đồ từ khi được kêu gọi đã ở với Thầy suốt ba năm, cùng rong ruổi với Thầy trên mọi nẻo đường rao giảng. Ở với Đức Giê-su, nghĩa là cùng chia sẻ mọi cảnh huống của cuộc sống, hiểu được nỗi lòng, có chung ý hướng, ước mơ như Thầy mình, để thấm nhuần cung cách ứng xử cũng như đường lối của Thầy.

Ngày hôm nay, Hội Thánh, Hội dòng cũng đang dùng bí quyết huấn luyện các tông đồ của Thầy Giê-su để mời gọi chúng ta hãy ở lại với Chúa để được Người   sai đi. 

Chúng ta đã từng nghe nói “Mọi phần tử trong Hội Thánh phải sống Lời Chúa và yêu mến với cùng một tình yêu của Đức Giê-su. Chính vì thế, ngày Chúa Nhật họ đi gặp gỡ Chúa trong Lời Người và trong Thánh Thể, trước khi nghe đọc: ‘Hãy đi bình an’. Hãy ra đi, đừng ở lại. Các bạn được sai đến cho mọi tạo vật.”Jacques Delarue

Ở lại trong Chúa không có nghĩa là khi chúng con ngồi trước Nhan Chúa trong các giờ kinh nguyện, viếng Thánh Thể mà thôi. Nhưng ở lại trong Chúa là kết hiệp mật thiết với Người trong từng giây phút của đời sống.

  Các môn đệ đã được Chúa mời gọi đi theo Ngài và ở lại với Ngài để các ông có Chúa và từ đó các ông đem Chúa trao ban cho người khác, có Chúa trong người mới có được sức mạnh nội lực mà trừ được quỷ.

Ai trong chúng ta cũng hiểu, muốn canh tân đời sống cá nhân, muốn Phúc Âm Hóa đời sống người Kitô hữu, phúc Âm hóa đời sống đời Thánh hiến, điều trước tiên là hãy ở lại với thầy Giêsu, nguồn sống và gương mẫu của những ai muốn theo sát người hơn trong hành trình làm con Thiên Chúa.

Ở lại với Chúa là gì, nếu không phải là để cảm nghiệm tình yêu của Chúa, để lắng nghe Lời Chúa, nhận ra thánh ý Người và để thực thi điều Chúa muốn, và nhất là để được an vui hạnh phúc trọn vẹn trong Chúa.

Trong từng ngày sống giữa những bon chen của công việc, giao tiếp, trao đổi.. tôi có biết tìm cách để ở lại trong Chúa không?

Tôi có dành cho Chúa một khoảng lặng dù ngắn ngủi trong các hoạt động của tôi với những lời nguyện tắt đơn sơ cho những nhu cầu của Giáo Hội, xã hội…

Thực sự, ơn gọi sống đời thánh hiến là một ân huệ của Chúa Ba Ngôi, được lãnh nhận từ Bí tích Thánh Tẩy, chia sẻ ơn gọi nên thánh phổ quát cùng mọi tín hữu. Người thánh hiến được tình yêu lớn nhất dành cho Đức Kitô thúc bách thực hiện lối sống của Người, theo gương Mẹ Maria,các tông đồ, các thánh tu dòng các chị em mến thánh giá tiên khởi. Mỗi người sống đời thánh hiến không ngừng được thánh hiến và được sai đi,được đổi mới vì lợi ích của Nước Trời, thánh hóa bản thân và mưu cầu hạnh phúc cho anh chị em mình.

Khi bước theo và trở nên giống Chúa Kitô thanh khiết, khó nghèo và vâng phục, người thánh hiến khẳng định cho thế giới vị thế tối thượng của Thiên Chúa và cuộc sống vĩnh cửu, vừa là chứng tá vừa là báo trước đời sống cánh chung, nơi người ta không cưới vợ lấy chồng mà sống như con cái của Thiên Chúa. “ Chúa Giêsu trả lời rằng: “Các ông không hiểu biết Kinh Thánh, cũng chẳng hiểu biết quyền phép của Thiên Chúa, như vậy các ông chẳng lầm lắm sao? Bởi khi người chết sống lại, thì không lấy vợ lấy chồng, nhưng sống như các thiên thần ở trên trời. Còn về sự kẻ chết sống lại, nào các ông đã chẳng đọc trong sách Môsê chỗ nói về bụi gai, lời Thiên Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ta là Chúa Abraham, Chúa Isaac và Chúa Giacóp”. Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống.( Mc 12, 18-27)

Bằng cuộc sống kết hiệp liên lỉ với Thiên Chúa của mình, người thánh hiến đề xuất với thế giới tục hóa lời mời gọi đáp trả ân sủng thiêng liêng, bởi sự canh tân nhu cầu sống đời tâm linh bằng cầu nguyện, thực hiện các việc đạo đức, thờ phượng mỗi ngày. Dù mang thân phận con người yếu đuối, người thánh hiến phải tỏa chiếu ánh sáng hoán cải trên mọi biến cố của cuộc sống; thực hành cách sống động và  cụ thể nhằm thăng tiến phẩm chất đời sống tu trì theo Tin Mừng bằng thực hành những lời khuyên Phúc Âm,kiên trì và trung thành đời sống linh đạo, đặc sủng và sứ vụ của mình mọi lúc, khi ở trong nội vi Nhà Dòng hay lúc sống giữa lòng trần thế đa dạng, phức tạp,ồn ào…

 Cộng đoàn sống đời thánh hiến phải trở nên trung tâm nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, bằng việc lắng nghe và chia sẻ Lời Chúa, cử hành phụng vụ, huấn luyện cầu nguyện và giúp đồng hành thiêng liêng, cùng nhau tìm kiếm và vâng phục ý Chúa, luôn có cái nhìn đức tin và phản ánh cách siêu nhiên trước mọi biến cố của cuộc đời. Trong khi giúp anh chị em tín hữu thánh hóa cuộc sống giữa đời, người tu sĩ, người nữ tu cũng được trợ giúp tăng tiến trong đời sống thiêng liêng của chính bản thân vì không ai cho cái mình không có: trước khi nói về Chúa cho người khác thì mình phải có Chúa, sống trong Chúa và nói với Chúa đã (x. Xuất phát lại  ĐKT 8). Khi noi gương Đức Giê-su, những người được Thiên Chúa kêu gọi đi theo Người, được thánh hiến và được mời gọi tiếp tục sứ mạng của Người trên trần gian. Thật vậy, chính đời sống thánh hiến, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, trở thành một sứ vụ. Các người thánh hiến càng để cho mình đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô, thì Đức Ki-tô càng hiện diện và sống động trong lịch sử vì phần rỗi mọi người. Cởi mở trước các nhu cầu của thế giới như chúng hiện diện dưới con mắt Thiên Chúa, họ hướng tới một tương lai trong niềm hy vọng phục sinh, sẵn sàng theo gương Đức Ki-tô, Đấng đến giữa chúng ta để “chúng ta được sống và sống dồi dào” (Ga 10:10).

  Xuất phát lại từ Đức Kitô có nghĩa là loan báo rằng đời sống thánh hiến là một cách đặc biệt đi theo Đức Kitô, “một ký ức sống động về lối sống và hành động của Đức Giêsu, Ngôi Lời nhập thể trong tương quan với Chúa Cha và với anh em Người”. Điều đó bao hàm một sự hiệp thông tình yêu đặc biệt với Đức Kitô, Đấng đã trở nên trung tâm của đời sống họ và nguồn mạch liên tục của mọi sáng kiến. Như Tông huấn Đời sống Thánh hiến nhắc nhở chúng ta, đó là một kinh nghiệm chia sẻ, “một ơn đặc biệt là sống trong tình thân thiết”; đó là “trở nên một với Người, mang cùng những tâm tình, cùng một lối sống”, và đó là một cuộc sống “bị Đức Kitô chiếm hữu”, “được bàn tay Đức Kitô chạm đến, được tiếng nói của Người nhắn nhủ, được ân sủng của Người nâng đỡ”.

   Vì thế,“Đời sống thiêng liêng phải được đặt lên hàng đầu trong chương trình của mọi gia đình đời sống tận hiến, ngõ hầu mọi tu hội và mọi cộng đoàn trở thành những trường học về linh đạo phúc âm chân chính”.Chúng ta phải để cho Thánh Khí khai mở nguồn nước hằng sống tuôn trào từ Đức Ki-tô cách vô cùng phong phú. Chính Thánh Khí làm cho chúng ta nhìn nhận Đức Giê-su Na-da-rét là Đức Chúa (x. 1 Cr 12,3), Ngài cho chúng ta nghe được lời mời gọi đi theo Đức Ki-tô và kết hiệp chúng ta trong Người. Ai không có Thánh Khí của Đức Ki-tô thì không thuộc về Đức Ki-tô (x. Rm 8,9). Chính Thánh Khí, khi biến chúng ta thành những người con trong Chúa Con, làm chứng về tình phụ tử của Thiên Chúa, giúp chúng ta ý thức đến tư cách là nghĩa tử và cho phép chúng ta dám gọi Thiên Chúa là “Abba, Cha ơi” (Rm 8,15). Chính Thánh Khí đổ tràn tình yêu và làm nảy sinh sự hiệp thông. Quả thực đời sống thánh hiến cần đến một nỗ lực mới mẻ sống thánh thiện: đó là, trong sự giản dị của đời sống hằng ngày, ta nhắm đến tính triệt để của Bài giảng trên Núi 62 và tình yêu có tính đòi hỏi, thể hiện qua mối tương quan với Chúa, qua đời sống hiệp thông và qua việc phục vụ mọi người nam nữ. Chính một sự mới mẻ bên trong đó, hoàn toàn được tràn đầy sinh khí nhờ sức mạnh của Thánh Thần, và hướng về Chúa Cha, khi tìm kiếm Nước Thiên Chúa, sẽ cho phép người thánh hiến xuất phát lại từ Đức Ki-tô và trở nên chứng nhân cho tình yêu của Người.( x. Xuất phát lại từ ĐKT số 20)

Chị, tôi, các em  “ở với Thầy Giê-su” thật sự chưa và ý thức mình được sai đi như thế nào trong hoàn cảnh hiện nay của mỗi người ?

   Khi làm việc tông đồ, chúng ta có dành ưu tin cho việc ở lại với Chúa hay chỉ chú trọng đến những hoạt động hướng ngoại?

   Là nữ tu sống linh đạo Dòng Mến Thánh Giá, chúng ta phải sống  tinh thần Dòng cách tích cự thể hiện qua 3 chiều kích: chiêm niệm, khổ chế, tông đồ. Chúng ta cùng chiêm ngắm Chúa Giêsu trên Thánh Gía chiêm ngưỡng tình yêu lớn lao Người dành cho Chúa Cha và cho riêng từng người trong nhân loại trong đó có mỗi chị em chúng ta  để nhờ sự hiệp thông sâu xa đối với Người, chúng ta được lớn lên trong đời sống nội tâm là tình yêu, tình yêu sẽ lôi kéo chúng ta làm mọi việc thay cho Người. Và nhờ Người, với Người và trong Người trong sự  hy sinh khổ chế với lời nguyện chuyển đầu tha thiết của chị em chúng ta. Toàn thể Giáo hội vui mừng và hưởng lợi từ hình thức cầu nguyện, và việc làm bác ái cụ thể mà khuôn mặt xinh đẹp và giàu lòng thương xót của Đức Ki-tô được nhiều người chiêm ngưỡng, yêu mến và tin yêu.

Lời nguyện kết:

    Lạy Thầy Giê-su, Thầy đã thương chọn gọi chúng con làm tông đồ của Thầy. Xin cho chúng con biết ở với Thầy và luôn sẵn sàng để Thầy sai đi.Xin cho chúng con luôn nhận ra tìnhthương nhưng không Chúa dành cho mỗi người. Chúa yêu chúng con bằng Tình Yêu vô điều kiện, chúng con là người thế nào Chúa vẫn yêu. Chúng con xin cám ơn Chúa đã nâng đỡ và ban ơn thánh chúng con trong từng ngày sống và ngang qua những biến cố của cuộc đời Chúa đã gọi,chọn và ban ơn để chúng con đáp lại tiếng Chúa và được ở lại với Chúa cho đến lúc này. Và Chúa đang sai chúng con đến với muôn nhân nơi công việc bổn phận hằng này. Xin Chúa dạy chúng con biết yêu như Chúa đã yêu. Yêu thương người khác như chính mình. Xin cho chúng con biết điều chỉnh lối nhìn, cách cư xử đối với tha nhân và thổi vào tâm hồn chúng con ngọn lửa của Thần Khí để mọi lúc, mọi nơi chúng con luôn được hồn “ Tông Đồ” thôi thúc mà thực thi tất cả như một chứng nhân của Chúa giữa trền thế hôm nay ngang qua nếp sống của người nữ tu Mến Thánh Giá. Amen

BTT/MTG QN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *