Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

TÌM NGUỒN SỐNG NƠI ĐỨC KITÔ

TUẦN III MÙA CHAY

TÌM NGUỒN SỐNG NƠI ĐỨC KITÔ

Lời Chúa: “Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời”(Ga 4, 13 – 14)

Lời Nguyện mở đầu:

 Lạy Thiên Chúa là Cha từ ái, chúng con xin tạ ơn, chúc tụng, tôn vinh, ngợi khen tình thương nhưng không Cha đã dành cho chúng con qua thánh tử Giê-su, Ngài là người con thảo hiếu đã vâng lời Cha để đón nhận sứ mạng làm người như chúng con qua mầu nhiệm Nhập Thể để mang lại cho chúng con ơn giao hòa sau khi nguyên tổ phạm tội.Và xa hơn nữa Cha muốn mời gọi và tuyển chọn chúng con tiếp tục canh tân lời cam kết khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội qua lời khấn dòng để cùng với Đức Giê-su hiến tế đời mình trong mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh,cùng với Người  chia sẻ ngồn sống đích thực cho anh chị em mình. 

 Sứ mạng của người sống đời thánh hiến theo linh đạo Mến Thánh Gía là họa lại cuộc sống của Đức Giê-su Ki-tô Đấng cứu độ nhân loại. Nhờ, qua lời cam kết sống các lời khuyên Phúc Âm người tu sĩ liên kết chặt chẻ hơn với Người.Nhờ và qua đời sống thánh thiện của mình người tận hiến giới thiệu cho nhân loại về một tương lai mới mà chỉ có Đức Ki-tô mới có khả năng làm thỏa mãn bao khát vọng, khát vọng đạt đến Vĩnh cửu. Nơi Đức Ki-tô mới có sự sống thật, sự sống trường sinh. Điều mà Ngài đã nói và đã thực hiện cách cây hơn 2000 năm “Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời”(Ga 4, 13 – 14)

Lạy Chúa Giê-su, chúng con khao khát Chúa xin Chúa ở lại và làm cho chúng con được no thỏa trong Ngài.

 SUY NIỆM :

    Sau một quảng đường dài đi đường mệt,lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu Đức Giêsu dừng chân nghỉ tại giếng Gia-cóp.Ngài rất khát nước, nhưng làm sao để có nước uống, vì giếng sâu, Ngài lại không có dụng cụ để múc nước. May mắn thay, lúc đó có một phụ nữ xứ Samaria tới lấy nước. Đức Giêsu nói với người đàn bà: “Xin bà cho tôi uống nước” (Ga 4,7). Nghe vậy, người đàn bà Samaria ngạc nhiên, vì từ lâu người Do thái và người Samaria không giao thiệp với nhau. Thậm chí họ là kẻ thù của nhau. Vì vậy, người đàn bà mới trả lời với Đức Giêsu rằng: “Sao thế! Ông là người Do-thái mà lại xin nước uống với tôi là người xứ Samaria?” (Ga 4,9).

   Việc xin nước uống chỉ là cớ để Đức Giêsu bắt chuyện với chị ta. Mục đích của Đức Giêsu không phải là xin nước, nhưng Ngài muốn mạc khải cho chị biết những điều quan trọng về Ngài: “Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban và ai là người nói với chị : cho tôi chút nước uống với, thì hẳn chị đã xin, và người ấy ban cho chị nước hằng sống” (Ga 4,10).

   Nghe những lời Đức Giêsu vừa nói, người phụ nữ càng thắc mắc nhiều hơn. Đó cũng chính là sự chờ đợi của Đức Giêsu. Vì thế, Ngài mạc khải tiếp: “Ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho  sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời”(Ga 4,4,14). Giờ thì không phải Đức Giêsu xin chị uống nước mà chính chị mới là người xin Đức Giêsu uống nước. Chị nói: “Thưa Ngài, xin cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước”(Ga 4,15). Như vậy, Đức Giêsu đã mạc khải cho chị biết, chính Ngài là Đấng Kitô. Chính Ngài là người ban cho chị Nước Hằng Sống. Ngài còn mạc khải cho chị về việc tôn thờ Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý. Ngài nói: “Đã đến giờ và chính là lúc này, những kẻ tôn thờ đích thực, sẽ thờ Chúa Cha trong tinh thần và chân lý. Đó chính là những người tôn thờ mà Chúa Cha muốn” (Ga 4, 23).

   Cuộc đối thoại giữa người phụ nữ và Đức Giêsu đã cho Chị biết và tin nhận Ngài là Đấng Mêsia.Cuộc trao đổi đã mở ra cho người phụ nữ Samaria một con đường, gợi cho chị đâu là khát vọng chính đáng và giúp chị cách thỏa mãn những khát vọng của mình.

 Đâu là niềm khát vọng của chúng ta?

 Chúng ta có thường xuyên đối thoại với Chúa để được thỏa mãn những khát vọng trong tâm hồn ?

  Và đâu là niềm khát vọng chính yếu của chúng ta?

   Con người có những cơn khát thuộc lãnh vực tự nhiên như :Khát nước, khát cơm ăn áo mặc, khát tình cảm, khát chân lý, khát tự do, khát yêu thương, khát công bằng, khát hạnh phúc… Nhưng những khát vọng này không bao giờ được thỏa mãn cách tuyệt đối. Vì: uống nước rồi vẫn khát, ăn rồi vẫn đói; tình cảm không thể đong đầy…tâm lý “được đằng chân, lân đằng đầu”,thậm chí có những người dùng “chiêu” là tự tổn thương mình để cha mẹ, anh chị, bề trên  phải đáp ứng tất cả những yêu cầu của mình Khát vọng tự nhiên của con người và sự thỏa mãn không bao giờ là đủ.Có lẽ Người phụ nữ trong câu chuyện hôm nay là một điển hình cho những khát vọng ấy! “Hằng ngày Chị ra giếng lấy nước, chị có 5 đời chồng rồi hiện vẫn sống với người chồng thứ 6…”

   Phải chăng, con người vẫn mong muốn những cái tuyệt đối: Tình yêu, công lý, tự do, hạnh phúc…nó chỉ là tương đối mà thôi.  

   Con người còn có những khát vọng thuộc lãnh vực siêu nhiên như: Khát đức tin, khát Nước hằng sống, khát hạnh phúc Thiên đàng…Sự khát khao thuộc lãnh vực siêu nhiên này chỉ được thỏa mãn nơi Chúa. Vì, “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 61,2). Đức Giê-su còn tự  giới thiệu mình là nguồn suối sự sống “Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời” (Ga 4, 13-14).

   Làm sao, cách nào để tiếp cận được với nguồn suối Đức Ki-tô phải chăng mỗi người phải chủ động gặp gỡ tương quan thân mật với  Lời Ngài, gặp Ngài qua Bí tích, nhất là Bí tích Giao hòa và Bí tích Thánh Thể. Chúng ta còn có thể khỏa lấp lòng khao khát sự sống siêu nhiên bằng đời sống cầu nguyện và sự chia sẻ cơm áo cho tha nhân.

  Sau khi gặp Đức Giêsu và được cho“cho uống nước hằng sống” người phụ nữ Samari đã chạy về làng kêu gọi mọi người “Mau hãy đến xem, có một ông đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Phải chăng ông đó là Ðấng Kitô?” (Ga 4,29).

   Dân chúng tuôn nhau ra khỏi làng và đến cùng Ngài. Nhiều người tin vào Đức Giêsu do lời chứng của Chị. Dân làng mời Đức Giêsu ở lại với họ hai ngày. Sau đó, họ nói rằng: “Giờ đây, không phải vì những lời chị kể mà chúng tôi tin, nhưng chính chúng tôi đã được nghe lời Người và chúng tôi biết Người thật là Ðấng Cứu Thế” (Ga 4,42).

  Chị em chúng ta đã nhận biết Đức Giê-su nhờ Bí Tích Thanh Tẩy, chúng ta gắn kết mật thiết hơn với Đức Kitô qua lời khấn dòng.Chúng ta thường xuyên gặp Đức Ki-tô qua đời sống cầu nguyện, chúng ta chia sẻ sứ mạng với Ngài ngang qua sứ vụ mà hội dòng đã lãnh nhận…

  Đức Giê-su có trở nên nguồn sống đích thật của chúng ta ?  

  Việc gặp gỡ, đối thoại, sống thân mật với Đức Giê-su có khỏa lấp những khát vọng của Chị, tôi và chúng ta không?

  Chúng ta có sống thân tình với Đức Giê-su như người cha, người thầy, người bạn?  “Với một người bạn, chúng ta có thể trò chuyện và chia sẻ những điều sâu kín nhất. Cũng thế, với Đức Giêsu chúng ta có thể đàm đạo với Người.Cầu nguyện là một thách đố và cũng là một cuộc phiêu lưu, và cuộc phiêu lưu thật là thích thú biết bao! Nó cho phép chúng ta biết Người mỗi ngày một hơn, cho chúng ta đi vào tương giao sâu xa với Người và càng ngày càng kết hợp bền chặt  hơn với Người. Cầu nguyện cho phép chúng ta chia sẻ với Người mọi điều xảy đến với mình và tín thác trong bàn tay của Người, đồng thời cầu nguyện cũng cho chúng ta những giây phút thân tình quý giá, trong đó Đức Kitô trao ban sự sống của Người cho chúng ta. Khi cầu nguyện “chúng ta cởi mở tất cả với Người” chúng ta dành chỗ cho Người, để Người có thể hành động, có thể bước vào và có thể chiến thắng” (x. CV, số 155)

  Sau khi gặp Đức Giêsu và được cho “uống nước hằng sống” chúng ta có mau mắn vui tươi, nhiệt thành và trung tín đi bước trước để đến với tha nhân kêu gọi họ đến với Đức Giê-su ? Đặc biệt là những người đang gặp khó khăn trong đời sống đức tin, khó khăn trong đời sống gia đình, những chị em đang khủng hoảng trong đời sống tu trì ?

  Lời nguyện kết :

    Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con biết thật lòng trở về với Chúa để được thỏa mãn những khát vọng thiêng liêng của cuộc sống. Xin cho chúng con biết lánh xa những cớ vấp phạm vì những khát vọng ngoài Chúa. Xin cho chúng con có đời sống cầu nguyện thâm sâu để mọi hoạt động của mình luôn mang sứ điệp Tin Mừng. Amen

BTT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *