Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

Cáo Phó

TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH
HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠN
TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO

NỮ TU TÊRÊXA CYRILLA NGUYỄN THỊ CẢNH
Sinh ngày: 25.6.1931
Tại: Yên Phúc, Yên Lịnh, Vinh
Đã được Chúa gọi về: 20 giờ 35 phút, Thứ Năm ngày 02.5.2019
Tại: Nhà Hưu Dưỡng Ghềnh Ráng, Qui Nhơn
Hưởng thọ: 88 tuổi
Khấn Dòng: 54 năm
Nghi thức Nhập Quan: 19 giờ 00, Thứ Sáu ngày 03.5.2019
Nghi thức Di Quan: 05 giờ 30, Thứ Bảy ngày 04.5.2019
Thánh lễ An táng: 06 giờ 00, Thứ Bảy ngày 04.5.2019
do Đức Cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi
Giám mục Giáo phận Qui Nhơn chủ tế.
Tại: Nguyện đường Cộng đoàn Hưu dưỡng Mến Thánh Giá Qui Nhơn,
64 Hàn Mặc Tử, Ghềnh Ráng, Qui Nhơn.
An táng tại: Nghĩa trang Bùi Thị Xuân, Qui Nhơn
Kính xin quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ và quý vị hiệp ý cầu nguyện
cho Linh hồn Nữ tu TÊRÊXA được về hưởng Nhan Thánh Chúa.
Hội dòng chúng con xin chân thành cảm tạ
Tm. Hội dòng
Tổng Phụ trách

Nữ tu Maria Võ Thị Tuyết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *