Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

Bà Cố Maria Mai Thị Hương là thân mẫu của chị Maria Nguyễn Mai Hồng Phương vừa được Chúa gọi.

Trọng kính chị Tổng Phụ trách, chị Phó Tổng Phụ trách, quý chị Tổng Cố vấn, quý chị Ban Điều hành Tỉnh dòng Thừa Sai Hoa Kỳ, quý chị Phụ trách Cộng đoàn, quý bà và quý chị em tại Việt Nam và Hải Ngoại.

Bà Cố Maria Mai Thị Hương là thân mẫu của chị Maria Nguyễn Mai Hồng Phương (đang phục vụ tại Cộng đoàn Ninh Hòa – Giáo phận Nha Trang, vừa được Chúa gọi về.

– Thánh lễ An táng sẽ được cử hành lúc 08g00 Thứ Bảy ngày 24/10/2020 tại Tư gia.

Kính xin chị Tổng Phụ trách, chị Phó Tổng Phụ trách, quý chị Tổng Cố vấn, quý chị Ban Điều hành Tỉnh dòng Thừa Sai Hoa Kỳ, quý chị Phụ trách Cộng đoàn, quý bà và quý chị em tại Việt Nam và Hải Ngoại hiệp lời cầu nguyện cho Bà Cố Maria được Chúa đón nhận vào hưởng phúc vinh trên Thiên Đàng.

VPHD kính báo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *