Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

Bà Cố Maria Võ Thị Hoa, là thân mẫu của chị Maria Lê Thị Mỹ Loan – vừa mới qua đời.

Trọng kính chị Tổng Phụ trách, chị Phó Tổng Phụ trách, quý chị Tổng Cố vấn, quý chị Ban Điều hành Tỉnh dòng Thừa Sai Hoa Kỳ, quý chị Phụ trách Cộng đoàn, quý bà và quý chị em tại Việt Nam và Hải Ngoại,

Bà Cố Maria Võ Thị Hoa, là thân mẫu của chị Maria Lê Thị Mỹ Loan (đang phục vụ tại Cộng đoàn Đà Lạt- Gp. Đà Lạt), vừa mới qua đời.

Nghi thức tẩn liệm: 19g30, Thứ Bảy ngày 04/7/2020

Thánh lễ an táng: 08g00, Thứ Hai ngày 06/7/2020 tại Nhà thờ Giáo xứ Công Chính, Gp. Ban Mê Thuột.

Kính xin chị Tổng Phụ trách, chị Phó Tổng Phụ trách, quý chị Tổng Cố vấn, quý chị Ban Điều hành Tỉnh dòng Thừa Sai Hoa Kỳ, quý chị Phụ trách Cộng đoàn, quý bà và quý chị em dâng lời cầu nguyện cho Bà Cố Maria  được Chúa thương đón nhận vào hưởng phúc vinh trên Thiên Đàng.

Kính,

VPHD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *