Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

CÁO PHÓ

TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH
HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠN
TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO
NỮ TU MACTA ADELINE LÊ THỊ SIÊNG

Sinh ngày:   11.7.1942
Tại:      Đá hàn, Rừng Lai, Ninh Thuận        
Đã được Chúa gọi về:  03 giờ 40 phút, Thứ Ba, ngày 30.4.2019
Tại:   Nhà Hưu Dưỡng Ghềnh Ráng, Qui Nhơn
Hưởng thọ:  77 tuổi
Khấn Dòng:  53 năm
Nghi thức Nhập Quan: 08 giờ 00, Thứ Tư ngày 01.5.2019
Nghi thức Di Quan:  13 giờ 30, Thứ Tư ngày 01.5.2019
Thánh lễ An táng:  14 giờ 00, Thứ Tư ngày 01.5.2019
 do Đức Cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi Giám mục Giáo phận Qui Nhơn chủ tế.
Tại: Nguyện đường Cộng đoàn Hưu dưỡng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, 
64 Hàn Mặc Tử, Ghềnh Ráng, Qui Nhơn.
An táng tại:  Nghĩa trang Bùi Thị Xuân, Qui Nhơn 

Kính xin quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ và quý vị hiệp ý cầu nguyện
cho Linh hồn Nữ tu MACTA được về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Hội dòng chúng con xin chân thành cảm tạ
Tm. Hội dòng
Tổng Phụ trách

                   Nữ tu Maria Võ Thị Tuyết