Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

Câu hỏi ôn tập Lịch sử Hội dòng

        Kính Quý Chị Em,

        Trước tiên, kính chúc Chị Tổng Phụ trách, chị Phó Tổng Phụ trách, quý chị Tổng Cố vấn, quý chị Ban Điều hành Tỉnh dòng Thừa Sai Hoa Kỳ, quý bà và quý chị em tại Việt Nam và Hải Ngoại một Lễ Phục Sinh tràn đầy Ân Sủng và An Bình của Chúa Phục Sinh.

        Ban Định hướng kính gửi đến Chị Em thêm 20 câu hỏi ôn tập Lịch sử Hội dòng trong tháng 4/2021, để chúng ta tiếp tục tìm về hình ảnh của tiền nhân trong từng biến cố của Hội dòng. Qua đó, chúng ta thêm sâu đậm trong tình hiệp thông, thêm nỗ lực trong tinh thần và cùng nhau sống tốt ơn gọi mà Tiền nhân đã dày công cưu mang sinh hạ. Ước mong chị em đón nhận.

Ban Định hướng

CÂU HỎI

(Tháng 4/2021)

1. Hãy kể tên và năm thành lập các Nhà phước từ An Chỉ cho đến khi ĐC. Lambert qua đời?

2. Cho biết địa danh ngày nay của các Nhà phước trên câu số1? (Tìm tư liệu trong quyển 350 năm Dòng Mến Thánh Giá từ An Chỉ đến Qui Nhơn.) Như: Nhà Phước An Chỉ nay thuộc thôn An Chỉ, xã hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi;

3.Nửa cuối thế kỷ thứ 18, Dòng Mến Thánh Giá tại Đàng Trong được tái thiết và canh tân dưới thời các Đức cha nào?

4. Năm nào, Địa phận Đàng Trong được phân chia thành Đông Đàng Trong và Tây Đàng Trong?

5 .Địa phận Bắc Đàng Trong được thành lập từ Địa phận nào và vào năm nào?

6 .Các Nhà phước nằm trên phần đất Địa phận nào đã làm nên Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn ngày nay?

7. Địa phận Bắc Đàng Trong có bao nhiêu nhà phước, bao nhiêu nữ tu?

8. Trong cuộc bách hại dưới triều Tự Đức, có bao nhiêu nữ tu Tử Đạo?

9 .Cho biết quê quán của 2 nữ tu Anê Soạn và Anna Trị?

10.Trong cuộc bách hại của phong trào Văn Thân năm 1885, có bao nhiêu nữ tu chết vì đạo trong Địa phận Đông Đàng Trong?

11. Để thống nhất việc đào tạo và cơ cấu điều hành của các Nhà phước Mến Thánh Giá trong Địa phận. Bổn luật Các Nhà phước Địa phận Bình Định đã được phát hành năm nào? Dưới thời Đức Cha nào?

12. Năm 1919, toàn Địa phận Đông Đàng Trong có bao nhiêu Nhà phước? Kể tên? Và số nữ tu là bao nhiêu?11 Nhà phước: Phú Thượng, Trà Kiệu, Cù Và, Gia Hựu, Đại An, Gò Thị, Làng Sông, Mằng Lăng, Bình Cang, Dinh Thủy và Kon Tum với gần 300 nữ tu.

13. Vào năm nào và Ai đã quyết định cải tổ các Nhà phước Mến Thánh Giá trong Địa phận thành một Hội dòng phù hợp hoàn cảnh và nhu cầu mới, đúng như tiêu chuẩn của Giáo luật năm 1917?

14. Ai đã điều hành chương trình cải tổ các Nhà phước Mến Thánh Giá trong Địa phận thành một Hội dòng?

15. Cho biết thời gian khởi công, hoàn thành và làm phép cơ sở Nhà Mẹ của Nhà phước Gò Thị?

16. Ai soạn thảo Nội qui chuẩn bị việc khai mở lớp huấn luyện đầu tiên?

17. Lớp Đệ tử viện đầu tiên (thời ấy gọi chung là nhà tập) khai mở vào năm nào?

18. Ai giúp huấn luyện lớp Đệ tử viện đầu tiên?

19. Cho biết tên các nữ tu đã giúp huấn lớp Đệ tử viện đầu tiên?

20. Cho biết ngày tháng năm nào Hội dòng được cải tổ mang tên là  Dòng Chị Em Mến Thánh Giá ở Địa phận Qui Nhơn, tức là Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn hiện nay?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *