Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

Nữ tu Maria Madalena Perpétua Nguyễn Thị Hạnh, vừa tạ thế

Trọng kính chị Tổng Phụ trách, chị Phó Tổng Phụ trách, quý chị Tổng Cố vấn, quý chị Ban Điều hành Tỉnh dòng Thừa Sai Hoa Kỳ, quý chị Phụ trách Cộng đoàn, quý bà và quý chị em tai Việt Nam và Hải Ngoại,

VPHD kính báo: Chị Maria Madalena Perpétua Nguyễn Thị Hạnh, đang nghỉ hưu tại Hưu dưỡng Ghềnh Ráng, vừa được Chúa gọi về.

Chương trình tang lễ, trong  file dưới đây,

Nguyện xin Chúa thương đón nhận chị Maria Madalena Perpétua vào hưởng hạnh phúc với Chúa trên Thiên Đàng.

 Kính,VPHD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *