Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

Ông Cố GIUSE TRẦN VĂN TUNG, là thân phụ của chị Maria Trần Thị Ngọc Tươi vừa được Chúa gọi về tại Ninh Bình.

Trọng kính chị Tổng Phụ trách, chị Phó Tổng Phụ trách, quý chị Tổng Cố vấn, quý chị Ban Điều hành Tỉnh dòng Thừa Sai Hoa Kỳ, quý chị Phụ trách Cộng đoàn, quý bà và quý chị em tại Việt Nam và Hải Ngoại,
VPHD kính báo:

Ông Cố GIUSE TRẦN VĂN TUNG, là thân phụ của chị Maria Trần Thị Ngọc Tươi (đang phục vụ tại Cộng đoàn Nhà Mẹ Qui Nhơn), vừa được Chúa gọi về tại Ninh Bình. 

Nghi thức tẩn liệm: 15g00, Thứ Hai ngày 29/6/2020

Thánh lễ an táng: 08g00, Thứ Ba ngày 30/6/2020 tại Nhà thờ Giáo xứ Cồn Thoi, Gp Phát Diệm.


Kính xin chị Tổng Phụ trách, chị Phó Tổng Phụ trách, quý chị Tổng Cố vấn, quý chị Ban Điều hành Tỉnh dòng Thừa Sai Hoa Kỳ, quý chị Phụ trách Cộng đoàn, quý bà và quý chị em dâng lời cầu nguyện cho Ông Cố Giuse được Chúa thương đón nhận vào hưởng phúc vinh trên Thiên Đàng.


Kính,VPHD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *