Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

Ông Cố PHAOLÔ HUỲNH VĂN THIÊN, là thân phụ của chị Luxia Huỳnh Thị Kim Cương,vừa mới qua đời

Trọng kính chị Tổng Phụ trách, chị Phó Tổng Phụ trách, quý chị Tổng Cố vấn, quý chị Ban Điều hành Tỉnh dòng Thừa Sai Hoa Kỳ, quý chị Phụ trách Cộng đoàn, quý bà và quý chị em tại Việt Nam và Hải Ngoại,

Ông Cố PHALÔ HUỲNH VĂN THIÊN, là thân phụ của chị Luxia Huỳnh Thị Kim Cương (đang phục vụ tại Cộng đoàn Cây Rỏi – Gp. Qui Nhơn), vừa mới qua đời.Nghi thức tẩn liệm: 16g00, Thứ Sáu ngày 26/6/2020Thánh lễ an táng: 08g00, Thứ Bảy ngày 27/6/2020 tại Nhà thờ Giáo xứ Mằng Lăng, Gp Qui Nhơn.
Kính xin chị Tổng Phụ trách, chị Phó Tổng Phụ trách, quý chị Tổng Cố vấn, quý chị Ban Điều hành Tỉnh dòng Thừa Sai Hoa Kỳ, quý chị Phụ trách Cộng đoàn, quý bà và quý chị em dâng lời cầu nguyện cho Ông Cố Phaolô được Chúa thương đón nhận vào hưởng phúc vinh trên Thiên Đàng.
Kính,VPHD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *