Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

RIP – HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN BÀ CỐ MARIA LÊ THỊ DUNG (Thân mẫu của Sr. Têrêxa Đoàn Thị Tuyết)

Bà Cố MARIA LÊ THỊ DUNG, là thân mẫu của Soeur Têrêxa Đoàn Thị Tuyết (Cđ. Thích Quảng Đức – Sài Gòn), qua đời ngày 24/4/2019, tại Gx. Bình An, Gp. Sài Gòn. Hưởng thọ : 85 tuổi
  Kính xin Chị Tổng Phụ trách, chị Phó TPT, quý chị Tổng Cố vấn, chị Phụ trách Tỉnh dòng, quý chị Phụ trách Cộng đoàn, quý Bà và quý chị em hiệp lời cầu nguyện cho Bà Cố Maria được Chúa thương đón nhận vào hưởng hạnh phúc trên Thiên Quốc.

Thánh Lễ An táng được cử hành lúc 8g00 ngày 27/4/2019, tại Nhà thờ Gx. Bình An – Gp. Sài Gòn.