Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

RIP – HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN cho Linh Hồn Ông Cố Matthia Võ Đó (Thân phụ Nữ tu Maria Võ Nhật Hiếu)

Ông Cố Matthia Võ Đó   , Thân phụ Maria Võ Nhật Hiếu. Phụ trách Cộng đoàn Cù Lâm – Gp. Qui Nhơn ; Vừa mới qua đời tại tư gia thuộc Giáo xứ Cây Vông, Giáo phận Nha Trang.

Xin hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Ông Cố Matthia sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *