Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

RIP -XIN HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN cho Linh Hồn Bà Cố Luxia Lê Thị Tình, là thân mẫu của chị M. Madalena Bùi Thị Thanh Huyền vừa tạ thế.

Bà Cố Luxia Lê Thị Tình, là thân mẫu của chị M. Madalena Bùi Thị Thanh Huyền (đang phục vụ cộng đoàn Thủy Lợi – Giáo phận Nha Trang), đã qua đời tại tư gia thuộc Giáo xứ Tấn Tài, Giáo hạt Phan Rang, Giáo phận Nha Trang.

– Thánh lễ an táng: 08g00 sáng Thứ 3 ngày 21.01.2020 tại Nhà thờ Giáo xứ Tấn Tài, Giáo phận Nha Trang.

Kính xin  chị Tổng Phụ trách, chị Phó Tổng Phụ trách, quý chị Tổng Cố vấn, chị Phụ trách và Ban Điều hành Tỉnh dòng Thừa Sai Hoa Kỳ, quý chị Phụ trách Cộng đoàn Việt Nam và Hải Ngoại, quý bà và quý chị em dâng lời nguyện cầu cho bà cố Luxia sớm được dự tiệc vui muôn đời trong Nước Chúa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *