Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

RIP – XIN HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN cho Linh hồn Ông Cố Bênêđictô PHẠM THIẾT,là thân phụ chị Anê Phạm Tuyết Oanh (Cộng đoàn Nhà Mẹ)

 

XIN HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN cho Linh hồn Ông Cố Bênêđictô  PHẠM THIẾT,

là thân phụ chị Anê Phạm Tuyết Oanh (đang phục vụ Cộng đoàn Trinh Vương Nhà Mẹ) vừa mới qua đời tại Phước Thuận, Tuy Phước, Bình Định.

Kính xin  chị Tổng Phụ trách, chị Phó Tổng Phụ trách, quý chị Tổng Cố vấn, chị Phụ trách và Ban Điều hành Tỉnh dòng Thừa Sai Hoa Kỳ, quý chị Phụ trách Cộng đoàn Việt Nam và Hải Ngoại, quý bà và quý chị em dâng lời nguyện cầu cho Ông Bênêđictô  được Chúa thương đón nhận vào hưởng phúc vinh trên Thiên Đàng.

VPHD

Kính báo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *