Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

THƯ CHỊ TỔNG PHỤ TRÁCH

THƯ NĂM THÁNH 

MỪNG 350 NĂM THÀNH LẬP DÒNG MẾN THÁNH GIÁ

ĐÀNG TRONG – QUI NHƠN

Kính gởi:

Quý  bà và chị em Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, 

          Quý anh chị em Hiệp hội Mến Thánh Giá Qui Nhơn Tại Thế.

          LỜI MỞ ĐẦU

Kính thưa toàn thể quý bà, quý chị em Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn và anh chị em Hiệp hội Mến Thánh Giá Qui Nhơn Tại Thế rất quý mến,

Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người. Tạ ơn Chúa, thời gian vừa qua (8/2019- 8/2020) Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn (MTG-QN) đã cùng với Liên Dòng Mến Thánh Giá sống Năm thánh mừng kỷ niệm 350 năm thành lập –  lấy mốc thời gian từ 1670 khi Đấng Sáng lập, Đức Cha Lambert de La Motte, thành lập cộng đoàn đầu tiên tại Kiên Lao- Bùi Chu, thuộc Địa phận Đàng Ngoài.

Và Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn chúng ta có diễm phúc được Đấng Sáng lập khai sinh đầu tiên tại An Chỉ – Quảng Ngãi thuộc Địa phận Đàng Trong năm 1671, do đó năm 2021 là năm Chị Em Mến Thánh Giá Qui Nhơn mừng kỷ niệm 350 Mến Thánh Giá Đàng Trong- Qui Nhơn (MTGĐT-QN) được hình thành và phát triển.

Với hành trình 350 năm tràn đầy ân sủng Chúa, người con Mến Thánh Giá cần nhìn về quá khứ với lòng cảm tạ ơn Chúa, tri ân tiền nhân; và để thêm động lực sống hăng say trong hiện tại, cũng như hướng tới tương lai với niềm hy vọng, Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn rất cần có Năm thánh để chuẩn bị trong hy sinh, cầu nguyện và sám hối canh tân.

Với sự khích lệ và hướng dẫn của Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Qui Nhơn, Hội dòng đã đệ đơn ngày 05.4.2020 xin Tòa Thánh ban phép mở Năm thánh. Và ngày 11.7.2020, Tòa Ân Giải Tối Cao thừa lệnh Đức Thánh cha Phanxicô đã ký sắc lệnh ban phép cho Hội dòng chúng ta mở NĂM THÁNH (12/2020 – 12/2021) để mừng kỷ niệm 350 năm thành lập Hội Dòng MTG Đàng Trong- Qui Nhơn, với tất cả phúc lành và ân xá kèm theo.

CHI TIẾT NỘI DUNG NĂM THÁNH

Năm thánh  dành cho chị em trong Hội dòng, cùng với Hiệp hội Mến Thánh Giá Qui Nhơn Tại Thế và những ai tham dự thánh lễ hoặc các cuộc hành hương được hưởng ơn Toàn xá, với chương trình cụ thể như sau:

1.Các ngày lễ:

Ngày 08.12.2020   : lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội –khai mạc Năm thánh.

Ngày 19.3.2021    : lễ Thánh Giuse –Bổn mạng Hội dòng Mến Thánh Giá.

Ngày 15.6.2021        : lễ tưởng niệm Đấng Sáng Lập.

Ngày 14.9.2021   : lễ kính Tước hiệu Hội dòng MTG

Ngày 08.12.2021   : lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội –bế mạc Năm thánh.

2.Địa điểm cử hành Thánh lễ:

Thánh lễ khai mạc và bế mạc Năm thánh tại Nhà thờ Chính tòa Qui Nhơn

Các ngày lễ còn lại tại Nhà Mẹ và các cộng đoàn của Hội dòng.

3.Nơi hành hương:

-Di tích lịch sử Hội dòng tại An Chỉ – Quảng Ngãi.

-Mộ Tử đạo của Hội dòng tại Giáo xứ Thác Đá Hạ – Bình Định.

-Di tích lịch sử Hội dòng tại Hoa Vông – Phú Yên.

-Nhà nguyện hoặc Nghĩa trang Tu viện Mến Thánh Giá tại Gò Thị.

-Nhà nguyện Nhà Mẹ Hội dòng.

 4.Những chị em trong Hội dòng và thành viên Hiệp hội Mến Thánh Giá Qui Nhơn Tại Thế vì lý do già cả, bệnh tật hoặc ngăn trở chính đáng, không thể đi hành hương hoặc tham dự các cử hành Năm thánh, có thể hiệp ý cầu nguyện để lãnh ơn Toàn xá.

Chúng ta cùng tạ ơn Chúa, vì do năng quyền nhận được từ Đức Thánh Cha Phanxicô, TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO đã ban hành Sắc lệnh qua Văn thư 481/20/1, để hướng dẫn chúng ta sống đúng mục đích của Năm thánh hầu góp phần làm vinh danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn, trong đó có cả chúng ta nữa:

“TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO sẵn lòng ban ơn Toàn xá, với những điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng) cho các Nữ tu và các Kitô hữu thật lòng sám hối và được đức ái thúc đẩy, từ ngày 08 tháng 12 năm 2020 đến ngày 08 tháng 12 năm 2021, được hưởng một lần trong ngày, và cũng có thể nhường lại cho các linh hồn tín hữu đang ở trong luyện ngục để giúp đỡ họ:

a. mỗi lần sốt sắng tham dự các cử hành Năm thánh trọng thể, cũng như khi khẩn cầu theo những lời kinh đã được ấn định;

b. mỗi lần sốt sắng viếng thánh đường tu viện Nhà Mẹ hoặc nhà nguyện khác của Hội dòng và tại đó dành ra ít là một khoảng thời gian thích hợp để khiêm tốn dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa, cầu cho được trung thành với ơn gọi Kitô hữu, cầu cho có các ơn gọi linh mục và tu sĩ và cầu cho quy chế gia đình con người được bảo vệ, rồi kết thúc bằng Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính và những lời kêu cầu Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Trinh Nữ Maria sầu bi;

c. ngoài ra, mỗi lần sốt sắng tham dự những việc thiêng liêng và những trường hợp đặc biệt khác, nhất là trong các cuộc hành hương thánh thiêng, cũng như trong những buổi cầu nguyện theo các lời kinh đã được ấn định, dưới sự hướng dẫn của các Nữ tu Mến Thánh Giá.

Các Nữ tu và những tín hữu già cả, đau yếu, tất cả những người vì lý do nghiêm trọng không thể ra khỏi nhà, cũng có thể hưởng ơn Toàn xá, miễn là có lòng chê ghét tội lỗi của mình và có ý hướng sẽ thực hiện ba điều kiện thường lệ ngay khi có thể, nếu họ hiệp thông cách thiêng liêng với các cử hành Năm thánh, bằng những lời cầu nguyện và những đau khổ của họ, hoặc bằng cách dâng cho Thiên Chúa những điều khó chịu trong cuộc sống. Vì vậy, để việc chạy đến ơn tha thứ của Thiên Chúa qua quyền tháo buộc của Hội Thánh trở nên dễ dàng hơn theo đức ái mục vụ, Tòa Ân Giải Tối Cao tha thiết yêu cầu các linh mục có năng quyền thích hợp để nghe xưng tội hãy mau mắn hiến mình cho việc cử hành bí tích giải tội và thường xuyên cho các bệnh nhân rước lễ… (Xin xem toàn bộ SẮC LỆNH được  đính kèm ở trang sau).

Và SẮC LỆNH qua Văn thư 482/20/1 của Tòa Ân Giải Tối Cao hướng dẫn thêm:

“TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO sẵn lòng ban cho Đức cha đáng kính Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Qui Nhơn, trong các ngày 08 tháng 12 năm 2020 và năm 2021, là ngày khai mạc và bế mạc Năm thánh của Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, sau khi dâng Thánh lễ cách trọng thể trong chính Nhà thờ Chính tòa, được quyền ban Phép lành Tòa Thánh kèm theo ơn Toàn xá, với các điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng) cho tất cả các Nữ tu và những Kitô hữu đạo đức khác đang hiện diện, là những người thực sự có lòng sám hối và được đức ái thúc đẩy đến tham dự chính các cử hành thánh này…”( Xin xem toàn bộ SẮC LỆNH được  đính kèm dưới đây)..

Ngoài ra, Chị Em Mến Thánh Giá Qui Nhơn cần chủ tâm làm thêm các việc thiêng liêng để đánh dấu đặc biệt trong Năm thánh Hồng ân này:

-Viếng Thánh Thể phụ trội/thêm 15 phút mỗi ngày.

-Sáng tạo “mạng lưới cầu nguyện” cấp Cộng đoàn đến Hội dòng.

-Chị em trong cộng đoàn thay nhau thăm viếng các đối tượng: nghèo khổ, neo đơn, gặp khó khăn trong tinh thần hay đời sống thiêng liêng.

-Củng cố đời sống thinh lặng, nhất là thinh lặng nhặt sau giờ kinh tối đến sau giờ điểm tâm sáng. Tập nói nhỏ tiếng và ngôn ngữ thanh nhã.

-Đọc lịch sử Hội dòng ít nhất mỗi ngày một trang, để thấm đậm di sản tinh thần của Đấng Sáng Lập, quý tiền nhân truyền lại và chị em Hội dòng đang tiếp nối… Quyển lịch sử Hội dòng gồm 350 trang ghi dấu 350 năm hình thành và phát triển theo dòng thời gian sẽ “ra mắt” cùng chị em vào ngày khai mạc Năm thánh; đây là nỗ lực của Ban Văn hóa với sự cộng tác rất tận tâm tận lực của Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận nhà; quý cha cũng như quý chị em Hội dòng.

          TÂM TÌNH SỐNG NĂM THÁNH:

Theo tinh thần sống đời thánh hiến của Đức Thánh Cha Phanxicô, hơn bao giờ hết, Năm thánh là dịp chúng ta nhìn về quá khứ để sống tâm tình tri ân, sống hiện tại với niềm hăng say và hướng về tương lai với niềm hy vọng.

-Nhìn về quá khứ để sống tâm tình tri ân:

Trong Tông huấn gởi cho người Thánh hiến vào ngày 21.11.2014, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định rằng: “Kể lại lịch sử riêng của mình là điều cần thiết để giữ cho căn tính sống động, và như thế để làm vững mạnh sự hiệp nhất của gia đình và đem lại ý nghĩa của việc các thành viên thuộc gia đình này”.

Thật vậy, nhìn về ký ức lịch sử Hội dòng, chúng ta vui mừng khi biết được Đấng Sáng Lập và tiền nhân của chúng ta nỗ lực theo sát Chúa Giêsu. Các ngài đã sống đặc sủng linh đạo Mến Thánh Giá khởi đi từ bí tích Rửa tội và ba lời khuyên Phúc Âm.

Bắt nguồn từ bí tích Rửa tội, các ngài đã từ bỏ những gì thuộc về ma quỷ trần đời;  xây dựng Đức tin trên sự từ bỏ mình, lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Đời thánh hiến của các ngài triển nở từng ngày tháng qua việc thực thi đức khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục. Các ngài dám chết để trung thành với Đấng mình đã kết ước trọn đời thủy chung.

Với đức vâng phục, các ngài đã đặt mình trên nền tảng Đức tin.Tin Chúa hiện diện trong mọi người, nhất là nơi các vị hữu trách, để tôn trọng phẩm trật trong Hội Thánh, trong cộng đoàn, hầu tạo tình hiệp nhất yêu thương.Các ngài giữ luật vì lòng yêu mến chứ không nệ luật. Do đó các ngài nhạy bén trong việc nhận ra ý Chúa, và sẵn sàng đáp trả “này con xin đến để thi hành thánh ý Cha” (Tv. 39, 8a.9a). Ngay cả những lúc đau thương mỏi mệt, các ngài cũng noi gương Chúa Giêsu thưa cùng Chúa Cha: “Lạy Cha nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chén này, nhưng xin đừng  theo ý con, một vâng theo ý Cha.” (Mt 26, 39).

– Với đức khiết tịnh, các ngài đã dành trọn tình yêu dâng hiến cho đối tượng duy nhất là Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh. Mọi việc làm lớn nhỏ được đặt nền tảng trên Đức mến, dám liều mạng sống cho người mình yêu. Theo thời gian, những giọt mồ hôi, nước mắt và máu đào của các ngài đã là máng thông ơn Chúa, làm cho hạt giống của 8 ơn gọi đầu tiên tại An Chỉ – Quảng Ngãi (1671) trổ sinh thành nhiều bông hạt. Bên cạnh đó các ngài đã đem bao linh hồn về với Chúa, như những người con thiêng liêng, cộng tác trong chương trình cứu độ của Người.

Trải qua những cuộc bách hại, đã có hơn 100 nữ tu MTG Đàng Trong – Qui Nhơn hy sinh mạng sống vì đức tin dưới thời Tự Đức, 270 nữ tu bị sát hại do nạn Văn Thân năm 1885. Hai nữ tu Anê Soạn, Anna Trị thuộc Nhà phước Láng Mun tử đạo dưới thời Tự Đức, được Giáo Hội vinh danh trong hàng Tôi Tớ Chúa, đại diện cho hàng trăm nữ tu bị sát hại và hằng lớp nữ tu âm thầm sống đời dâng hiến của mình trong linh đạo Mến Thánh Giá. Hiện nay (2020), Hội dòng gồm có 510 nữ tu, 31 tập sinh, 14 tiền tập, 19 thanh tuyển và 210 dự tu. 

-Với đức khó nghèo, các ngài đặt nền tảng trên Đức cậy. Các ngài đã vui chịu cuộc đời nay đây mai đó, không chỗ ở ổn định và thiếu thốn tiện nghi, bởi vì ảnh hưởng chiến tranh hoặc bị bách hại và tù đày, có khi nhà cộng đoàn bị đốt phá nữa… Cộng đoàn đầu tiên tại An Chỉ bị khủng bố (1677), một năm sau bị tiêu hủy (1678); Tu viện Hội An được thành lập thay cho Tu viện An Chỉ nhưng cũng bị tiêu hủy (1682). Khoảng thời gian 1682-1767, một số Tu viện đã được thành lập, nhưng đã bị giải thể, phần lớn do cuộc bách hại, thậm chí có lúc không còn một Tu viện nào. Khi đã hồi sinh thì lại tiếp tục bị bách hại dưới thời vua Minh Mạng 10 năm (1830-1840); thời Thiệu Trị 6 năm (1841-1847); thời Tự Đức 14 năm (1848-1862); bị bách hại khốc liệt nhất trong phong trào Văn Thân 1885. Rồi đến thời Việt Minh 1945, biến cố 1975… Nhưng dù trong hoàn cảnh nào các ngài vẫn trung thành với lý tưởng đã chọn. Cụ thể nhất là các ngài sống đời sống đạm bạc, chân chất qua nếp sống đơn sơ, vui tươi, giản dị trong chiếc áo dài hoặc áo dòng màu đen… nhưng lòng các ngài đầy lửa mến tình Chúa và tình người, với nhiệt huyết đem Chúa đến cho mọi người. Động lực nào khiến các ngài làm được như vậy? Phải chăng các ngài đã xác tín và cậy trông vào Chúa là phần gia nghiệp duy nhất của mình.

Đời sống của các ngài đã bám rễ sâu vào tinh thần của phép rửa và ba lời khuyên Phúc Âm với mầu nhiệm tự hủy của Chúa Giêsu trên Thánh giá, đây quả là gia sản tinh thần mà các thế hệ tiếp nối phải duy trì và phát huy.

-Sống hiện tại với niềm hăng say

Nhìn về quá khứ với lòng biết ơn là cần thiết để sống giây phút hiện tại với lòng hăng say và đam mê, vì “ký ức biết ơn về quá khứ thúc đẩy chúng ta, trong việc chăm chú lắng nghe những gì mà ngày nay Chúa Thánh Thần còn nói với Giáo Hội, để thực hiện các khía cạnh làm nên đời sống thánh hiến với một cách thế luôn sâu xa hơn”. (Đức Thánh cha Phanxicô trong Tông huấn gởi cho người Thánh hiến ngày 21.11.2014).

Vâng, nhìn lại những trang sử âm thầm nhưng kiêu hùng của tiền nhân, chúng ta được thúc đẩy chu toàn sứ vụ tông đồ trong tin tưởng cầu nguyện, và trung thành hy sinh khổ chế. Đây chính là thực thi ba chiều kích của linh đạo Mến Thánh Giá, là sống đặc sủng Chúa ân ban cho người con Mến Thánh Giá, là gián tiếp thực thi tinh thần phép rửa và ba lời Khấn Dòng, là chia sẻ sự hiệp thông yêu thương trong đời sống cộng đoàn.

Căn tính của sứ vụ tông đồ bao giờ cũng giống nhau, có khác chăng là hình thức sứ mạng thay đổi theo thời cuộc. Bách hại ngày nay trong bối cảnh Việt Nam có thể không còn là đốt phá nhà cửa, hay bách hại đạo cách trực tiếp như bắt bỏ đạo, hay giết hại con người thể lý cách dã man. Nhưng sự bách hại đạo ngày nay còn tinh vi hơn, có thể nói, đó là sự cám dỗ dưới nhiều hình thức: nào là ảnh hưởng xã hội qua tục hóa, cá nhân chủ nghĩa, lơ là tinh thần tôn sư trọng đạo, xao nhãng không còn xem trọng thuần phong mỹ tục, thích hưởng thụ hơn hãm mình, thích tự do hơn kỷ luật, thích quyền lợi hơn nghĩa vụ, thích náo nhiệt, hình thức hơn trầm lặng nguyện cầu.

Chúng ta, nữ tu Mến Thánh Giá sống ở thế kỷ 21 này, cần lội ngược dòng tìm về ký ức quá khứ, để theo bước chân tiền nhân, sống tinh thần từ bỏ ý riêng có khuynh hướng chiều theo sự dữ (tinh thần của phép rửa); đồng thời yêu mến Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh và tham dự vào sứ mạng cứu thế của Người cách cụ thể trong việc sống ba lời khấn với lòng tin, cậy, mến cách triệt để. Ngoài ra cần trung thành nguyện cầu trong nguyện đường và trong cuộc sống: dù là dạy trẻ hay chăm sóc người già; nuôi dạy các em cô nhi hay phục vụ giáo xứ; dù làm việc giảng dạy, văn phòng, lao tác trên nương rẫy hay việc nội trợ. Nói tắt, dù phục vụ thuộc lãnh vực đức tin, luân lý, giáo dục, y tế hay xã hội… tất cả đều nằm trong quỹ đạo của “chứng nhân tình thương” với điểm nồng cốt là đem Tin Mừng và tình yêu Chúa đến cho mọi người, như các tiền nhân một thời đã qua.

Hướng về tương  lai với niềm hy vọng:

Nói đến tương lai chúng ta không thể không nghĩ đến ngày cánh chung, và nghĩ đến Nước Trời. Hành trình dương thế chỉ như lữ khách, đích đến là quê trời vĩnh cửu. Làm sao không hy vọng Trời Mới – Đất Mới khi người sống ở trần thế có Cha đang đồng hành trong tình yêu quan phòng, và chờ mong con về để hưởng hạnh phúc đời đời.

Người lữ hành đang tích góp “hành trang có chất lượng rất cao”,  không mối mọt nào có thể đục khoét được. Họ hân hoan tiến về nhà Cha, và nếm cảm niềm hoan lạc ngay tại trần thế, bởi Cha họ là Đấng quyền năng, thượng trí, công bằng và thương xót. Từ xác tín này, trong cuộc sống, có lúc người lữ hành chiến đấu như Chúa Giêsu ở vườn Giếtsêmani, có lúc rã rời lê bước lên núi Canvê trong cuộc tử nạn của Thầy Chí Thánh, người lữ hành vẫn đong đầy tin yêu và hy vọng, “Thầy mình đã phục sinh, mình cũng sẽ phục sinh”.

Qua dòng thời gian, Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn có lúc thăng trầm, biến động… con thuyền Hội dòng có lúc chao đảo, nhưng có Mẹ Maria và Thánh Giuse, Đấng Sáng Lập và quý tiền nhân luôn chuyển cầu cho con cháu. Chị em hiện tại vẫn vững tay chèo, hy vọng với ơn Chúa,  tương lai con thuyền Hội dòng sẽ về đến bến bình an.

Cách đặc biệt, tình yêu Chúa quan phòng đã cho Hội dòng được chia sẻ đặc sủng Mến Thánh Giá khi Hiệp hội Mến Thánh Giá Qui Nhơn Tại Thế được thành lập và được Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận chính thức ban hành Qui chế Hiệp hội Mến Thánh Giá Tại Thế vào ngày 02.3.2014. Tính đến nay đã có 1130 Hội viên đang ngày đêm âm thầm cộng tác với chị em trong những công việc tông đồ và bác ái hết sức cụ thể và nhiệt thành. Đây là một niềm vui đáng trân trọng và ghi nhớ, vì trên cánh đồng truyền giáo của Hội dòng đã có những anh chị em cùng chung lý tưởng, cùng chung đặc sủng Mến Thánh Giá, đang sát cánh và nối dài vòng tay truyền giáo, phổ biến tình yêu đối với Thánh Giá Con Thiên Chúa nhằm mở mang Nước Chúa cho muôn dân.

LỜI KẾT

Tình thương Chúa muôn đời vẫn trải rộng. Giáo Hội hoàn vũ, Giáo Hội địa phương và Giáo phận nhà vẫn luôn ưu ái quan tâm đến Hội dòng, cách riêng trong Năm thánh Hồng ân này. Mọi sự đã sẵn sàng để cho con cái Chúa đến lãnh nhận hồng ân, như trong sách Isaia đã nói: “Đến mua rượu mua sữa, không phải trả đồng nào” (Is 55, 1). Cách riêng, “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11, 28).

Hãy đến, hãy cộng tác vì Thiên Chúa cần đến sự cộng tác của con người như lời Thánh Augustinô đã nói: “Thiên Chúa dựng nên con người không cần con người, nhưng để cứu chuộc con người, thì cần đến sự cộng tác của con người”.

Vâng, này con xin đến với tâm tình hoan ca cảm tạ ơn Thiên Chúa tưới gội trên Hội dòng suốt 350 năm qua. Xin dâng Chúa với lòng khao khát sống thánh thiện, với ước nguyện thực hành yêu mến Chúa hết sức, hết lòng và hết ý chí, cùng yêu mến tha nhân cũng như vậy. Xin Thánh Thần Chúa tiếp tục hướng dẫn, thánh hóa và  trợ lực chúng con.

Trong tâm tình nhớ về cội nguồn, xin tri ân và nguyện cầu cho Đấng Sáng Lập và các bậc tiền nhân được hưởng phúc trường sinh bên Chúa. Chị em chúng ta nguyện sẽ bảo tồn gia sản tinh thần Hội dòng bằng cách cố gắng vươn lên mỗi ngày. Xin Chúa chúc lành cho quý ân thân nhân Hội dòng còn sống và đã qua đời, trong đó có quý  Đức Thánh Cha, quý Hồng Y, quý Đức cha, quý cha, quý  tu sĩ nam nữ, quý giáo dân và gia đình của chị em chúng ta nữa.

Đặc biệt, xin Chúa gìn giữ Giáo Hội Hoàn Vũ, Giáo Hội Việt Nam và cách riêng Giáo phận Qui Nhơn, cùng Liên Dòng Mến Thánh Giá, đã đồng hành cùng chúng ta từ khai  sinh cho đến hôm nay và mãi đến tương lai.

 Xin cho sứ vụ truyền giáo của chúng ta được lan tỏa và có hiệu lực bằng nhiều cách để các linh hồn được nhận biết Chúa, được nếm cảm tình yêu và lòng thương xót của Chúa dành cho họ như đã dành cho chúng ta vậy.

 Sau cùng em kính chúc quý bà, quý chị em Hội dòng cùng quý anh  chị em Hiệp Hội Mến Thánh Giá Qui Nhơn Tại Thế sống Năm thánh thật ý nghĩa, như động lực ghi dấu bước ngoặt quan trọng, một bước biến đổi đáng nhớ trong cuộc lữ hành trần gian này, cũng như dấu ấn trọng đại kỷ niệm 350 năm hồng ân của Hội dòng chúng ta.

Trong tình yêu Chúa Kitô Chịu Đóng Đinh,

   Nhà Mẹ Hội dòng, ngày 01 tháng 11 năm 2020

                                         (Đã ký)

                    Nữ tu Maria Võ Thị Tuyết

                             Tổng Phụ trách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *