Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

Thư mừng lễ Chúa Phục Sinh của chị em trong Hội dòng từ các Châu lục

Trọng kính chị Phó Tổng Phụ trách, quý chị Tổng Cố vấn, quý chị Ban Điều hành Tỉnh dòng Thừa Sai Hoa Kỳ, quý chị Phụ trách Cộng đoàn, quý bà và quý chị em tại Việt Nam và Hải Ngoại,

Thông qua chị Tổng Phụ trách, VPHD kính gởi lời chúc mừng Phục Sinh của chị Tổng Phụ trách và quý chị em tại Hải Ngoại đến cho chị em trong toàn Hội dòng.

Văn Phòng Hội Dòng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *