Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

Tin Buồn

Trọng kính chị Tổng Phụ trách, chị Phó Tổng Phụ trách, quý chị Ban Điều hành Tỉnh dòng Thừa Sai Hoa Kỳ, quý chị Phụ trách Cộng đoàn, quý bà và quý chị em tại Việt Nam và Hải Ngoại,
VPHD kính báo:

Bà Cố Maria Madalena Đoàn Thị Lại, là thân mẫu của chị Macta Phan Thị Ánh Loan (Phụ trách Cộng Đoàn Giuse – Long Mỹ, Vùng Qui Nhơn), vừa được Chúa gọi về tại tư gia.

Nghi thức tẫn liệm: 16g00 Chúa Nhật,03.01.2021

Thánh lễ an táng: 14g00 thứ Ba, 05.01.2021 tại Nhà thờ Chính Tòa Qui Nhơn, Giáo phận Qui Nhơn.

Sau đó hỏa táng tại Qui Nhơn.

Kính xin  chị Tổng Phụ trách, chị Phó Tổng Phụ trách, quý chị Ban Điều hành Tỉnh dòng Thừa Sai Hoa Kỳ, quý chị Phụ trách Cộng đoàn, quý bà và quý chị em tại Việt Nam và Hải Ngoại dâng lời cầu nguyện và hy sinh để cầu nguyện cho Bà Cố Maria Madalena được Chúa ban thưởng hạnh phúc trên Thiên Đàng.

Số điện thoại chị Ánh Loan: 0905536236

Kính báo,VPHD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *