Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

Trọng kính chị Tổng Phụ trách, chị Phó Tổng Phụ trách, quý chị Ban Điều hành Tỉnh dòng Thừa Sai Hoa Kỳ, quý chị Tổng Cố vấn, quý bà và quý chị em,


Văn phòng Hội dòng kính báo:

1. Bà Cố Anna Nguyễn Thị Giáo, thân mẫu của chị Maria Nguyễn Thi Ngọc Ánh, (hiện đang phục vụ tại Cộng đoàn Hòa Khánh, Giáo phận Đà Nẵng), đã được Chúa gọi về tại Hoa Kỳ.

2. Bà Cố Macta Nguyễn Thị Hồng, thân mẫu của chị Macta Võ Thị Kim Chi, (hiện đang phục vụ tại Cộng đoàn Hòa Bình, Giáo phận Nha Trang), đã được Chúa gọi về tại GiaLai.

– Nghi thức tẩn liệm: 20g00 ngày 16/11/2020

– Thánh lễ an táng: 14g00 ngày 18/11/2020 tại Nhà thờ Mẹ Vô Nhiễm Hoa Lư – Gialai, Giáo phận Kontum.
Kính xin quý bà và quý chị em hiệp lời cầu nguyện cho Bà Cố Anna và Macta được Chúa thương ban thưởng hạnh phúc Nước Trời trên Thiên Quốc.


Kính báo,Văn phòng Hội dòng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *