Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

TƯỞNG NHỚ VÀ GHI ƠN ĐỨC CHA DAMIEN GRANGEON MẪN (1902-1930)

NGÀY GIỖ

21.11.2019

TƯỞNG NHỚ VÀ GHI ƠN

ĐỨC CHA DAMIEN GRANGEON MẪN

(1902-1930)

Giám mục Giáo phận đã hướng dẫn công cuộc cải tổ

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠN

Đức cha Damien GRANGEON

  • Sinh ngày 27 tháng 9 năm 1857, tại Gelles, Giáo phận CLERMONT, Pháp.  
  • Ngày 21 tháng 3 năm 1902, cha GRANGEON được bổ nhiệm làm Giám mục hiệu tòa UTINA và Đại diện Tông tòa Giáo phận Đông Đàng Trong.
  • Ngày 17 tháng 8 năm 1902 ngài được tấn phong Giám mục tại Làng Sông do Đức cha Caspar, Đại diện Tông tòa Giáo phận Bắc Đàng Trong (Huế).
  • Đức cha Danien Grangeon nguyên là giáo sư chủng viện Đại An từ năm 1893, là chủ chăn Giáo phận Đức cha đã đẩy mạnh công cuộc truyền giáo tại Tây Nguyên, chú trọng việc đào tạo linh mục, thầy giảng và nữ tu. Xây dựng chủng viện Làng Sông, thành lập Hội Phaolô Châu để giúp ngân quỹ đào tạo chủng sinh; xây dựng Nhà mẹ Hội dòng tại Gò Thị và điều hành chương trình cải tổ Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn; xây dựng Nhà mẹ Dòng Sư huynh Thánh Giuse và thành lập Dòng Thánh Giuse tại Kim Châu.
  • Mở rộng hoạt động từ thiện, văn hóa giáo dục, truyền thông: mời các nữ tu Dòng Thánh Phaolô đến Giáo phận điều hành các bệnh viện; mời các sư huynh Dòng La San mở trường với chương trình Pháp Việt nâng cao dân trí;

yêu cầu các cha sở mở trường dạy học truyền bá chữ quốc ngữ cho giới trẻ; thúc đẩy việc dạy giáo lý và học kinh bổn tại các trường học và giáo xứ cho trẻ em; chỉ định cha Paul Maheu Mỹ điều hành nhà in Làng Sông; phát thành báo Lời Thăm; và Đức cha đã chỉ định cha Paul Maheu thành lập trại phong Qui Hòa.

  • Tháng 11 năm 1928, vì lý do sức khỏe Đức cha Grangeon Mẫn đệ đơn nghỉe hưu và ngày 03.3.1932 Tòa Thánh đã chấp thuận đơn xin của ngài. Sau đó, ngài dần dần bị mù và về an dưỡng tại Nhà tập Dòng Thánh Giuse Kim Châu do ngài thành lập cho đến ngày 21.11.1933 ngài qua đời.
  • Thánh lễ An táng được cử hành trọng thể tại nhà thờ Kim Châu do vị kế nhiệm của ngài là Đức cha Tardieu Phú chủ sự, với sự hiện diện của Đức cha Dreyer, Khâm sứ Tòa Thánh tại Đông Dương, Đức cha Chabamon, Đại diện Tông tòa Giáo phận Huế, 45 linh mục cả Việt lẫn Pháp, với sự tham dự đầy đủ của các nam nữ tu sĩ và giáo dân trong Giáo phận. Xác ngài được an táng tại nghĩa trang Dòng Thánh Giuse Kim Châu.  

Toàn thể Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

thành kính Tưởng Nhớ và hết tình Tri Ân

Đức cha Damien Grangeon Mẫn

Vị Mục Tử Thánh Thiện, Nhiệt Thành và Đạo Đức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *