Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

Xin hiệp thông cầu nguyện

Kính thưa chị Phó Tổng Phụ trách, quý chị Tổng Cố vấn, quý chị Ban Điều hành Tỉnh dòng Hoa Kỳ, quý chị Phụ trách Cộng đoàn, quý bà và quý chị em tại Việt Nam và Hải Ngoại,
Văn phòng Hội dòng chúng em kính chuyển thông tin của chị Tổng Phụ trách: 


Kính xin quý bà và chị em cầu nguyện cho bà Anna Michelle Lê Thị Thành Tâm (đang nghỉ hưu tại Hưu dưỡng Ghềnh Ráng), bà đang yếu nhiều, xin Chúa ban cho bà sự tin tưởng và bình an để đón nhận Ý Chúa vào thời gian cuối đời thánh hiến của bà.

Ảnh bà mừng kỷ niệm 50 năm khấn dòng năm 2013

Kính báo,

Văn phòng Hội dòng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *