Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

RIP- XIN HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN cho Linh Hồn Bà Cố Anna Nguyễn Thị Cựu, là thân mẫu của chị Luxia Nguyễn Thị Ngọc Phương vừa tạ thế.

Bà Cố Anna Nguyễn Thị Cựu, là thân mẫu của chị Luxia Nguyễn Thị Ngọc Phương (đang phục vụ tại cộng đoàn Nhà Sách- Giáo phận Qui Nhơn), đã qua đời tại tư gia thuộc Giáo họ Gò Dài – Giáo xứ Gò Thị, Giáo hạt Gò Thị, Giáo phận Qui Nhơn. 

Nghi thức tẩn liệm: 20g00 Chúa Nhật ngày 19.01.2020

– Thánh lễ an táng: 14g00 Thứ Hai ngày 20.01.2020 tại Nhà thờ Gò Dài – Gò Thị, Giáo phận Qui Nhơn.

Kính xin  chị Tổng Phụ trách, chị Phó Tổng Phụ trách, quý chị Tổng Cố vấn, chị Phụ trách và Ban Điều hành Tỉnh dòng Thừa Sai Hoa Kỳ, quý chị Phụ trách Cộng đoàn Việt Nam và Hải Ngoại, quý bà và quý chị em dâng lời nguyện cầu cho bà cố Anna được sớm hưởng nhan thánh Chúa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *