Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

Xin hiệp thông cầu nguyện cho Linh hồn Cha PHÊRÔ HOÀNG KYM nguyên tổng Đại Diện giáo phận Qui Nhơn

 

AI TÍN
 

Linh mục PHÊRÔ HOÀNG KYM nguyên tổng Đại Diện giáo phận Qui Nhơn

Vừa mới qua đời lúc 10:15 ngày 12.05.2020 tại Sài Gòn

Sinh ngày      :     15 tháng 09 năm 1934

Tại                :     Xuân Phương, Phước Sơn, Tuy Phước, Bình Định (giáo họ Gò Dài, giáo xứ Gò Thị)

1947 – 1957  :     Học Tiểu Chủng viện: Làng Sông, Nha Trang và Bùi Chu (Sài Gòn)        

1957 – 1959  :     Thực tập mục vụ tại giáo xứ Ái Nghĩa (Quảng Nam) và Mằng Lăng

1959 – 1965   :     Học Đại Chủng Viện Xuân Bích: Sài Gòn, Huế, Vĩnh Long

29.04.1965    :     Thụ phong linh mục

1965 – 1975  :     Giáo sư Chủng viện Qui Nhơn

1975 – 1997  :     Cha sở giáo xứ Tân Dinh và giáo xứ Công Chánh

1997 – 2016  :     Cha sở giáo xứ Qui Đức

2005 – 2016  :     Tổng Đại Diện Giáo phận Qui Nhơn

2016 – 2020  :     Hưu dưỡng tại Chủng viện Làng Sông

XIN QUÝ CHA TRONG GIÁO PHẬN DÂNG 3 LỄ CẦU NGUYỆN CHO CHA PHÊRÔ

Xin cộng đoàn dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cha PHÊRÔ được hưởng nhan thánh Chúa.

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

CHA PHÊRÔ HOÀNG KYM – NGUYÊN TỔNG ĐẠI DIỆN GIÁO PHẬN QUI NHƠN

I – THỨ BA, NGÀY 12.05.2020

            19g00 : Đón tiếp thi hài tại Chủng viện Qui Nhơn

            20g00 : Thánh lễ đưa chân

                         Canh thức cầu nguyện

II – LỄ VIẾNG VÀ CẦU NGUYỆN

Tại Chủng viện Qui Nhơn (120 Trần Hưng Đạo, Tp. Qui Nhơn)

Từ ngày 13.05.2020 đến ngày 14.05.2020

1. Thứ Tư, ngày 13.05.2020

BUỔI SÁNG:

            05g00 : Thánh Lễ  – Cầu nguyện – Viếng xác

            07g00 : Thánh Lễ – Cầu nguyện – Viếng xác

            09g00 : Thánh Lễ  – Cầu nguyện – Viếng xác

BUỔI CHIỀU:

            15g00 : Thánh Lễ – Cầu nguyện – Viếng xác

            17g00 : Thánh lễ – Cầu nguyện – Viếng xác

            19g00 : NGHI THỨC NHẬP QUAN – THÁNH LỄ

                        Canh thức cầu nguyện.

2. Thứ Năm, ngày 14.05.2020

BUỔI SÁNG:

            05g00 : Thánh Lễ  – Cầu nguyện – Viếng xác

            07g00 : Thánh Lễ – Cầu nguyện – Viếng xác

            09g00 : Thánh Lễ  – Cầu nguyện – Viếng xác

BUỔI CHIỀU:

            15g00 : Thánh Lễ – Cầu nguyện – Viếng xác

            17g00 : Thánh lễ – Cầu nguyện – Viếng xác

            19g00 : Thánh lễ – Cầu nguyện – Viếng xác

                         Canh thức cầu nguyện

III – THÁNH LỄ AN TÁNG : Thứ Sáu, ngày 15.05.2020

            04g45 : Di quan từ Chủng viện ra Nhà Thờ Chính Toà

            05g00 : Thánh lễ an táng

– Di quan về Chủng viện Làng Sông, viếng nhà nguyện và cầu nguyện

– Di quan về nghĩa trang linh mục Làng Sông

– Nghi thức Hạ huyệt.

            Trong tình hiệp thông, xin quý Cha trong giáo phận dâng 3 Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Phêrô; xin quý tu sĩ và cộng đoàn Dân Chúa cầu nguyện cho Cha Phêrô được hưởng hạnh phúc với Chúa.

Qui Nhơn, ngày 12 tháng 5 năm 2020

Trưởng Ban Lễ Tang
Lm. Giuse Trương Đình Hiền
Tổng Đại Diện Giáo phận Qui Nhơn

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG

1. Trưởng ban lễ tang :  Cha Giuse Trương Đình Hiền – Tổng Đại Diện

2. Phó 1 : Cha Phêrô Đặng Son – Trưởng Ban Điều phối HĐLM.

3. Phó 2 : Cha Giuse Lê Kim Ánh – Cha sở Chính Toà kiêm Hạt Trương Qui Nhơn.

  Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ – Giám Đốc Chủng viện Qui Nhơn

4. Phó 3 : Cha Gioan Võ Đình Đệ – Quản lý TGM. Qui Nhơn.

VP TGM


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *