Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

XIN HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN cho Linh Hồn Ông Cố Antôn Võ Văn Khánh là thân Phụ của nữ Tu Maria Võ thị Mộng Tuyền( đang phục vụ tại CĐ Têrêxa, Tasmania – Úc Châu)

Anh Võ Minh Khôi đưa tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *