Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

Chỉ Mong

Chỉ  Mong

Chỉ mong con chẳng là gì
Để còn ý Chúa thực thi trong đời
Chỉ mong nước mắt thôi rơi
Để gieo thương mến miệng cười môi xinh
Chỉ mong trọn một lời kinh
Để người xa lạ kết tình anh em
Chỉ mong con ngước lên xem
Quanh con đây đó lọ lem mảnh đời
Chỉ mong đừng cạn lời vơi
Tình Thầy đã thắp cho đời cháy lên
Chỉ mong đừng bước chênh vênh
Giữa muôn cạm bẫy bấp bênh ngược dòng
Chỉ mong con mãi trinh trong
Để nên dấu chứng giữa lòng nhân gian
Chỉ mong tha thứ bình an
Dệt dòng máu thắm tỏa lan từng ngày
Chỉ mong sao những đắng cay
Lại là bước ngoặc đượm đầy yêu thương
Chỉ mong con sống kiên cường
Khó nghèo, trinh khiết, khiêm nhường, vâng nhu
Chỉ mong…mong có Giê-su
Trong tim con đó thiên thu mãi hoài.
Nt. Anê Ngô Kim Chung