Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

ĐƯỢC TIN EM KHẤN DÒNG

ĐƯỢC TIN EM KHẤN DÒNG
Tôi biết ngày mai em khấn dòng
Cám ơn Thiên Chúa đã cho em
Ân phúc cao giữa ngàn phụ nữ
Ngài chọn, loài người có thể ngăn?
Tôi biết, ngày mai em khấn dòng
Cùng một lòng, tạ ơn tình Chúa
Với tình người, chung chia gian khó
Cho Nước Trời, luôn mãi mở mang.
Tôi biết, ngày mai em khấn dòng
Lòng nguyện chúc, Em được trung tín,
Với ân tình Thiên Chúa trao ban
Mọi âu lo, trút cả cho Người
Bạc tiền, danh giá, màng chi đến!
Hãy một niềm yêu mến, cậy tin
Để từ đây, Em thuộc Thiên Chúa
Trong “Tình Thương” tên Hiệu Hội Dòng !
Khấn dòng, hành vi thật cao quý,
Người khấn dòng, yếu đuối đổi thay
Mong Em nhớ, chớ như kẻ hai lòng
Tình Chúa, Tiền Tài Em điều muốn
Mất cả hai, thiệt mất một đời…
Quyết chí ngày mai Em khấn dòng ?
Tận tâm Em đáp lời mời gọi
Hiến dâng đời, chọn ngồi chỗ cuối! ( Lc14,10)
Để Thiên Chúa sử dụng bản thân
Như dụng cụ tay Ngài em nhé!
Khiêm tốn, giản dị, với khó nghèo.
Ra công rèn tập rồi sẽ được
Em dành cho Thiên Chúa vinh quang
Còn chúng mình, nữ tỳ hèn mọn
Mãi trọn đời xin được hát ca…
Cho tình Chúa, ngàn đời chúc tụng,
Ân nghĩa người, khắc mãi trong tim.
Nữ tu Anna Lê Bạch Tuyết
(Thương tặng các em lớp khấn trọn đầu tiên-
Dòng Nữ tỳ CGS Tình Thương)