Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

MỘT CÕI TÌM VỀ

  MỘT CÕI TÌM VỀ

          Ăn chay, tỉnh thức, nguyện cầu

   Thêm lòng bác ái, thêm giàu nghĩa thân.

          Hy sinh góp nguyện cho dân

  Mong sao khắp chốn gian trần bình yên.

          Tìm về một cõi thiêng liêng

  Lặng nhìn Con Chúa chịu xiềng vì yêu.

          Khó khăn, sỉ nhục đủ điều

  Đường lên núi Sọ rất nhiều đau thương.

          Máu tuôn loang khắp chặng đường

  Suối nguồn ân sủng tình thương Cha hiền.

          Con ngắm Chúa chặng đầu tiên

  Làm sao tả xiết nỗi niềm riêng con.

          Yêu con Chúa phải chịu đòn

  Mão gai Chúa đội vòng tròn nhục vinh.

          Chúa mang thương tích đầy mình

  Vác cây thập tự khổ hình vì con.

          Dấu đinh xuyên thấu vẫn còn

     Lưỡi đòng đâm cạnh nương long của Ngài.

          Ngàn năm Dấu Thánh không phai

   Muôn đời nhắc nhớ tình Ngài yêu con.

             Anê Cẩm Lệ

(Thanh Tuyển-HD. MTG Qui Nhơn)