Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

MÙA BÁO HIẾU

Đang vừa chớm rét lập đông

Vầng hồng đưa đón vong ân linh hồn

Trần đời mẹ mãi lo toan

Cha đây vất vả hao gầy vì con

Qua rồi gót nhỏ hồng son

Cha đi cưỡi hạc quy tông về nguồn

Bây giờ con tóc điểm sương

Tri ân báo hiếu cố hương nguyện cầu.

Vàng thu một cuộc bể dâu

Kiếp người nối tiếp trước sau đời người

Nay đây tiếng nói nụ cười

Mai về trong cõi ngậm ngùi phù sinh.

Gặp nhau trong một đức tin

Vĩnh hằng là chốn quang vinh Nước Trời

Thông công mầu nhiệm con người

Yêu nhau dâng hiến vạn lời kinh thương!

Nén hương con gói lời tình

Mân côi ấp ủ hành trình tin yêu

Hiệp dâng hiến lễ toàn thiêu

Trong mùa báo hiếu mang nhiều thiên ân.

Cúi xin tình Chúa khoan nhân

Cho Cha, cho Mẹ dự phần thánh ân .

Ông Bà, Cha mẹ con yêu!

Tri ân báo hiếu phận con ở đời

     Cho lời người dạy sớm hôm

Còn luôn vang mãi ở đời cháu con.

Một lòng thờ Chúa yêu nhau

Rạng danh gia thất ông bà mới yên!

Hương đèn, dâng lễ, nguyện cầu

     Thực thi chữ hiếu mùa nay đã về !

Nt .Tê-rê-xa Thiên Thanh

( Dòng MTG Qui Nhơn )