Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

“SỐNG VỚI”

Hòn đảo kia nó vẫn còn

Đại dương bao bọc quanh hòn đảo cơ

Rêu xanh kia vẻ thờ ơ

Mọc quanh hòn đảo lơ thơ một mình

Tự hào nhưng nó vô tình

Nếu không có đá sao mình hiên ngang

Nằm nghe sóng vỗ tình tang

Tăng thêm sức sống hàng ngàn rêu xanh

Hóa ra mình phải cần anh

Đảo kia để sống thêm xanh mỗi ngày

Tôi đây được sống tràn đầy

Biết bao tình nghĩa cao dầy dệt nên

Tình Cha, nghĩa Mẹ ngày đêm

Tình thầy nghĩa bạn trao thêm ân tình

Giờ đây tôi đã trưởng thành

Không ngoài tình “chị” chân thành yêu thương

Giúp tôi nhận thấy thiên đường

Khi tôi “sống với” yêu thương tình người

                        Nt. Maria Ánh Tuyết