Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

THÁNG BA – BẢN TÌNH CA

Thân lạy Cha Thánh Giu-se

Người Cha gương mẫu lặng nghe âm thầm

Nỗi buồn lắng đọng thâm tâm

Không lời than thở tinh thần vui tươi

Gian Truân tiến bước không lùi

Lao công khó nhọc suốt đời trần gian

Dưỡng nuôi con Chúa Ngôi Hai

Là Đấng cứu độ muôn loài đợi trông

Công cha trỗi vượt trăm phần

Nêu gương chói sáng người trần soi chung

Suốt đời hai tiếng xin vâng

Thực hành Thánh ý trào dâng cõi lòng

Dù cho số phận long đong

Tình yêu phó thác một lòng cậy trông

Giúp con phấn đấu không ngừng

Hồn con nhỏ bé tuy không là gì

Xin Cha dìu bước con đi

Đời con lắm nẻo nguy cơ bất ngờ

Cha thương dừng bước đợi chờ

Mong ngày vui hưởng Nước trời nghìn thu.

Nữ tu. Raymonde

(Dòng MTG.QN )