Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN

XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN
Nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần
Ngôi Ba cực thánh đỡ đần chúng con
Rày trên dương thế vẫn còn
Bủa vây bóng tối làm mòn tâm can
Xin Ngài đổ xuống trần gian
Tình yêu Thiên Chúa lan tràn đó đây
Ôi thân giòn mỏng con đây
Xin Ngài gọt rửa đong đầy tình yêu
Xua tan bóng tối tự kiêu
Làm con đánh mất tình yêu với Ngài
Giờ đây mong được tốt tươi
Nơi tâm hồn nhỏ xin Ngài tưới thêm
Nguồn ơn mưa móc ngày đêm
Cho con được thỏa nguồn ơn sủng Ngài
Để con đêm tối miệt mài
Say yêu thờ phượng nhan Ngài luôn luôn
Xin Ngài rợp bóng trào tuôn
Nguồn ơn biến đổi con luôn thi hành
Hầu sinh hoa trái Thánh Thần
Là tình yêu Chúa chân thành trao nhau.
Maria Ánh Tuyết
(Dòng MTG Qui Nhơn)