Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

Cộng đoàn Thăm viếng, Valence

Kính Chào Dì Tổng Phụ Trách, Dì Phó Tổng Phụ Trách, quý Dì-quý Chị trong Ban Tổng Cố Vấn cùng quý Bà, quý Dì, quý Chị em rất thân mến

Cùng hướng về quê nhà cũng như nhìn ra thế giới, chúng con nhận thấy giữa những thay đổi bất ngờ trong cuộc sống làm cho mọi người phải nhìn lại chính mình, nhìn lại cách sống và chấp nhận thân phận yếu đuối mong mang của kiếp người, để chỉ còn biết cậy trông, phó thác hoàn toàn vào bàn tay quan phòng  và sự chăm sóc đầy Yêu thương của Thiên Chúa.

Nếu cậy vào sức mình chúng ta chẳng thể làm được gì, vì thế chúng con cùng cầu xin cả triều Thần Thánh trên trời, cách riêng trong tháng Kính Thánh Giusu, Ngài là Bổn Mạng của Hội Dòng, nguỵện xin Chúa qua lời cầu bầu của các Ngài, của Thánh Cả Giuse, xin lòng Thương xót Chúa luôn giữ giữ Hội Dòng, các Cộng đoàn và ban bình an cho tất cả quý Bà, quý Dì, quý Chị em, để trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn sống tâm tình phó thác và vâng phục như Thánh Giuse để cho thánh ý Chúa được thể hiện. Chúng con xin hiệp chung tâm tình Mừng Lễ Hội Dòng, kính chúc quý Bà, quý Dì, quý Chị em luôn có được sự bình an nội tâm để sống an vui.

Kính chúc mừng

Chúng con, 

CĐ Thăm Viếng Valence

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *