Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

Một vài hình ảnh tại Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Panama

https://www.flickr.com/photos/163548951@N05/sets/72157702711508782

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *