Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

TÁM MỐI PHÚC

(Cảm tác: Mt 5, 1-12)

Tám phúc Chúa dạy nơi đây!

Núi cao vắng vẻ cho ai thật tình

Theo Ngài từng bước trung trinh

Con đường lẽ sống thực tâm kiếm tìm,

Ai người chẳng phải môn sinh,

Mà cho tất cả đám đông theo Ngài :

Hãy sống nghèo khó, tận căn !

Tiền tài danh lợi rũ ngay phút đầu

Giàu sang, chức vị, quyền uy chẳng cần

Một mình Thiên Chúa mình yêu

Là trên tất cả phúc ân ở đời

Nước trời quê thật ai ơi !

Tận tâm tìm kiếm mọi nơi, mọi thời.

Phúc ai ăn ở hiền hòa,

Gia nghiệp Đất Hứa, muôn đời để cho

Chỉ cần tín thác cậy trông

Ơn lành chất đống, ở ngay đời này.

Phúc thay ai  khổ vì Ta

Lo chi phiền muộn, thương đau.

Ta là tất cả niềm vui nỗi sầu.

Hãy là chiến hữu của nhau

Để sau mãi được , Phúc Vinh Nước Trời.

Người sống chính trực công minh

Không lo tiền của phú vinh ở đời

Một lòng cậy Chúa yêu người.

Cõi lòng thanh tịnh không hay oán hờn.

Khiêm nhường, quảng đại làm đầu.

An vui, thanh thản Nưới Trời là đây!

Phúc ai thương xót như Thầy

Yêu thương tha thứ dựng xây

Cho đời sáng mãi phúc giây hòa bình

Xót thương lòng của Chúa Cha

Cho ta được mãi chung chia tình này.

Người ơi hãy cố chung tay!

Sao cho bác ái yêu thương mỗi ngày

Tràn lan khắp chốn, mọi nơi.

Quê trời sống trước là đây, hỡi người !

Phúc thay ai biết góp phần,

Dựng xây Nước Chúa, thiên ân sáng ngời.

Từ trong tâm trí, xác thân vẹn toàn

Sạch trong như huệ trắng ngần

Ngắm nhìn Thiên Chúa, ngàn đời phúc thay.

Ai hay kiến tạo hòa bình!

Được làm con Chúa nơi quê thanh nhàn

Ngàn muôn ân phúc để dành,

Trong KhoVĩnh Cửu chẳng lo sợ gì,

Dầu bị bách hại rủi ro,

Cực hình đòn vọt sá chi lòng này

Niềm tin dẫn lối gian nan không sờn

Đường này có Chúa cùng đi

Trãi qua Thập Gía Giê-su đã từng

Con mong một mực trung thành.

Đường tình Thập Gía, Nước Trời ngay bên.

“Tám Phúc”, đường hẹp tâm linh

Cho ai tìm đến quê hương chúng mình

Nước Trời quê thật quang vinh

Mỗi người tìm kiếm cho mình mai sau.

Không cần chờ mãi ở đâu.

Chỉ cần “Tám phúc”  thực thi ân cần

Thiêng đàng sự thật là đây!

Con đường “ tám phúc” dẫn ta về Trời.

                                                          Nt Phanxixa Mỹ Nhiên – Cđ Nhà Mẹ

 (Dòng MTG Qui Nhơn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *